Go to file
Krystian Piwowarczyk e4b1929229 Poprawki do zaliczenia 2024-05-28 14:23:37 +00:00
labs Poprawki do zaliczenia 2024-05-28 14:23:37 +00:00
.gitignore Poprawki do zaliczenia 2024-05-28 14:23:37 +00:00
README.md Poprawki do zaliczenia 2024-05-28 14:23:37 +00:00

README.md

Repozytorium przygotowane w ramach zajęć Przetwarzanie danych w chmurze, autor Krystian Piwowarczyk s1201686 krypiw@st.amu.edu.pl .