Go to file
Zofia Zientek 9ef1b94d91 PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create filetypes.xml 2024-02-27 15:31:48 +01:00
_windows PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00
assets redme update, logo update 2024-01-22 23:51:14 +01:00
blurme settings modification 2024-01-23 05:23:17 +01:00
codestyles PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00
graphics xyz 2024-01-23 04:58:30 +01:00
ml Move font to graphics assets 2024-01-16 17:56:25 +01:00
.gitignore BLUR-14 about page changes 2023-11-27 20:57:03 +01:00
README.md redme update, logo update 2024-01-22 23:51:14 +01:00
colors.scheme.xml PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00
debugger.xml PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00
editor.xml PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00
filetypes.xml PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create filetypes.xml 2024-02-27 15:31:48 +01:00
requirements.txt Ograniczenie requirements.txt 2023-11-27 19:41:50 +01:00
rxconfig.py BLUR-25 Wrzucenie bazowej wersji aplikacji na uniwerysteckie repo 2023-11-17 14:22:28 +01:00
ui.lnf.xml PC-2017.3.2 <Dell@XPS_13_9343 Create ui.lnf.xml, colors.scheme.xml, laf.xml, editor.xml, Default.xml, debugger.xml 2024-01-23 13:48:45 +01:00

README.md

BlurMe docs

Przygotowanie aplikacji po raz pierwszy

apt install ffmeg libsm6 libxext6
pip install -r requirements.txt
reflex init

Uruchamianie aplikacji (localhost:3000)

reflex run

Troubleshooting

Jeżeli jest problem z uruchomieniem aplikacji, usunąć folder .web i ponownie wykonać reflex init, powinno wystarczyć.