Commit Graph

33 Commits

Author SHA1 Message Date
4176fb2139 task 2020-01-27 15:04:13 +01:00
030d19744b z tej strony lepiej nie bedzie 2020-01-26 08:22:27 +01:00
75091b99f0 resolved http/https problem 2020-01-25 17:37:08 +01:00
Cezary Krysiak
b43f99aa2c Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s396291/Foodinder 2020-01-20 18:03:18 +01:00
Cezary Krysiak
739aa95b61 Spotkanie 18.01 2020-01-20 18:03:07 +01:00
Piolun
c262f6a743 FOOD-31 2020-01-20 18:00:48 +01:00
Piolun
0b195715f4 ewaluacja miasts getItem na koniec sekwencji wyboru 2020-01-20 15:53:50 +01:00
452064eea3 app done 2020-01-18 22:52:23 +01:00
2b82533cfc manu changes 2020-01-18 02:01:46 +01:00
419c2e1782 Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s396291/Foodinder 2020-01-13 17:39:04 +01:00
77f45a2819 a 2020-01-13 17:38:40 +01:00
Cezary Krysiak
88af833779 spodkanie 19.12 2020-01-13 17:24:20 +01:00
1d3869494e FOOD-30 2020-01-13 17:19:48 +01:00
32c3b7e57c connected with db 2020-01-05 20:45:39 +01:00
deb32911ac task for Piotr 2019-12-16 18:50:31 +01:00
Cezary Krysiak
e58557ee4b FOOD-29 2019-12-16 17:20:37 +01:00
Cezary Krysiak
7db753f10d FOOD-28 2019-12-16 17:19:24 +01:00
Cezary Krysiak
310d01320f Notatka ze spotkania 10.12 2019-12-16 17:15:44 +01:00
Cezary Krysiak
15c9f60dfb FOOD-26 2019-12-09 17:27:05 +01:00
Cezary Krysiak
e030d683a8 Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s396291/Foodinder 2019-12-09 17:25:47 +01:00
Cezary Krysiak
8748528ab4 notatka ze spotkania 2019-12-09 17:25:30 +01:00
3cd29027d1 FOOD-17 2019-12-02 17:42:57 +01:00
Monika Janocha
412699dcae Sprzatanie po apkach 2019-12-02 17:34:01 +01:00
Monika Janocha
74bab103ed Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s396291/Foodinder 2019-12-02 17:23:02 +01:00
Monika Janocha
be3f34a766 'Food-22 2019-12-02 17:22:26 +01:00
63294a8608 app seed 2019-12-01 17:28:58 +01:00
Cezary Krysiak
81f5d63e83 FOOD-19 2019-11-25 17:47:25 +01:00
Cezary Krysiak
26d49b214b Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s396291/Foodinder 2019-11-25 17:44:35 +01:00
Monika Janocha
5daa52d7da FOOD-18 2019-11-25 17:39:56 +01:00
Cezary Krysiak
b660cf1de5 FOOD-19 2019-11-25 17:38:07 +01:00
Cezary Krysiak
661f56a552 FOOD-17 2019-11-18 18:54:02 +01:00
Cezary Krysiak
0b34ad59fc add Jenkinsfile 2019-11-18 18:34:47 +01:00
c4b720de5a first commit 2019-11-18 18:23:56 +01:00