Zadanie 3.2 (+3.1) na przedmiot Praktyczne Zastosowania Chmury Obliczeniowej
Go to file
Grzegorz Gapiński f201283d93 Zadanie 3.5 - wycena 2023-12-31 20:32:55 +01:00
PZC_GG_Zad_3_5.pdf Zadanie 3.5 - wycena 2023-12-31 20:32:55 +01:00
README.md Poprawiony link do klonowania repozytorium 2023-12-31 20:01:34 +01:00
deploy.sh Dodanie skryptów 2023-12-31 19:28:18 +01:00
pyscript.py Dodanie skryptów 2023-12-31 19:28:18 +01:00

README.md

s407409-pzc-zad-3-2

Zadanie 3.2 (+3.1) na przedmiot Praktyczne Zastosowania Chmury Obliczeniowej

  1. Sklonuj repozytorium:

git clone https://git.wmi.amu.edu.pl/s407409/s407409-pzc-zad-3-2.git

  1. Wejdź do katalogu repozytorium
cd s407409-pzc-zad-3-2
  1. Pobierz i umieść w katalogu najnowsze wydanie _hcloud CLI: https://github.com/hetznercloud/cli/releases/latest/download/hcloud-linux-amd64.tar.gz.

  2. Upewnij się, że skrypt 'deploy.sh' ma uprawnienia pliku wykonywalnego.

chmod +x deploy.sh
  1. Uruchom skrypt 'deploy.sh'. W trakcie jego działania, gdy Cię o to poprosi, podaj wymagane dane autoryzacyjne - token dostępowy do chmury oraz swój publiczny klucz ssh.
./deploy.sh
  1. Odczekaj około minuty od zakończenia wykonywania skryptu, skopiuj wygenerowany przez skrypt adres IP serwera Gitea i wpisz w przeglądarce: http://SkopiowanyAdresIP:3000 . Możesz teraz dokończyć konfigurację platformy Gitea.