Commit Graph

2 Commits

Author SHA1 Message Date
20a4e1e709 Czyszczenie kodu. Rozwiazane zadanie regresji logistycznej. 2021-05-25 20:45:06 +02:00
12d7a869ff Regresja logistyczna. 2021-05-25 20:16:00 +02:00