Commit Graph

4 Commits

Author SHA1 Message Date
Jan Nowak 20a4e1e709 Czyszczenie kodu. Rozwiazane zadanie regresji logistycznej. 2021-05-25 20:45:06 +02:00
Jan Nowak 12d7a869ff Regresja logistyczna. 2021-05-25 20:16:00 +02:00
Jan Nowak 43d80423a4 Rozwiazanie zadania bayes2. 2021-05-12 14:48:17 +02:00
Jakub Pokrywka 9cb2fb2612 first commit 2021-04-19 12:50:51 +02:00