Go to file
2021-04-18 15:40:42 +02:00
app Pobieranie tytulow artykulow. 2021-04-18 15:40:42 +02:00
ShadowLibrary Change to Curl 2019-03-17 21:52:13 +01:00
.gitignore Init 2019-03-10 20:30:05 +01:00
LICENSE Init 2019-03-10 20:30:05 +01:00
shadow-library.cabal Specyfikacja robota 2021-04-06 21:43:15 +02:00
stack.yaml Init 2019-03-10 20:30:05 +01:00
stack.yaml.lock Zrobiony robot pobierajacy informacje o pdf. 2021-04-06 20:54:18 +02:00