Rozwiązanie zadania 3.2 z DPZC
Go to file
michalzareba 7ea83b7ac2 Add Task 3.2 solution 2021-11-30 20:01:33 +01:00
README.md Add Task 3.2 solution 2021-11-30 20:01:33 +01:00
main.py Add Task 3.2 solution 2021-11-30 20:01:33 +01:00
requirements.txt Add Task 3.2 solution 2021-11-30 20:01:33 +01:00

README.md

DPZC-Zad-3-2

Rozwiązanie zadania 3.2 z DPZC

Aby uruchomić zadanie:

  1. Zainstaluj zależności:
pip install -r requirements.txt
  1. Dodaj zmienne środowiskowe:
export HETZNER_ACCESS_TOKEN={hetzner token}
export SSH_KEY_NAME={SSH_KEY_NAME}
export DB_SERVER_NAME={databse server name}
export GITEA_SERVER_NAME={gitea server name}
  1. Uruchom skrypt:
python main.py