Go to file
Piotr Szefler b15b17be03 Klasa walidująca poprawność PESELu. 2021-10-27 18:39:03 +02:00
.gitignore Initial commit 2021-10-27 18:26:05 +02:00
PeselValid.java Klasa walidująca poprawność PESELu. 2021-10-27 18:39:03 +02:00
README.md Dodano instrukcję dotyczącą dodania biblioteki klas json.simple. 2021-10-27 18:36:53 +02:00
Testy.java Klasa testująca kod. 2021-10-27 18:38:37 +02:00
wmiproject.java Główny plik Main 2021-10-27 18:38:09 +02:00

README.md

Project_JAVA_JSON_XML

Do poprawnego działania programu należy pobrać i zainstalować bibliotekę klas o nazwie " json-simple-1.1.jar".

Pobrany plik w przypadku np IDE o nazwie Eclipse należy dodać do projektu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu w bocznym przyborniku "Package Explorer". Następnie należy wybrać sekcję Java Build Path, następnie należy kliknąć w zakładkę "Libraries" i wybrać opcję rozwijaną o nazwie "Classpath". Następnie z prawej strony należy wybrać przycisk "Add External JARs..." i wybrać pobrany plik json-simple-1.1.jar. Po dodaniu obszarze projektu już można używać biblioteki poprzez zdeklarowanie/zaimportowanie "import org.json.simple.*;"