Zadania z teorii gier
Go to file
2019-11-12 19:24:27 +00:00
.gitignore Bonus task #3 2019-11-11 18:56:56 +01:00
README.md Bonus task #3 2019-11-11 18:56:56 +01:00
wyplata.py Bonus task #1 2019-10-15 17:52:06 +02:00
zdominowana.py BugFix 2019-11-12 19:24:27 +00:00

TEG_programistyczne

Zadanie 1:

wyplata.py

Funkcja służy do obliczenia wypłaty danego gracza przy wybranej strategii i macierzy wypłat.

Przykładowe użycie:

Dla danej gry:

L P
G 0,2 0,2
S 2,0 -1,1
D -1,1 2,0

i dla danych strategii sigma1 = 1/2G + 1/2S i sigma2 = 1/4L + 3/4P wypłata gracza drugiego

wyplata(2, [1/2,1/2,0], [1/4,3/4], [[0,0],[2,-1],[-1,2]], [[2,2],[0,1],[1,0]] )

wynosi 11/8.


Zadanie 3:

zdominowana.py

Funkcja sprawdzająca, czy jedna strategia jest zdominowana (dla danego gracza w grze 2-osobowej).