Go to file
Szymon Jadczak cb1e89f1e9 conda env 2022-05-22 12:53:22 +02:00
Dockerfile Zaktualizuj 'Dockerfile' 2022-05-01 19:54:04 +02:00
Jenkinsfile Zaktualizuj 'Jenkinsfile' 2022-04-27 21:43:43 +02:00
Jenkinsfile2 Zaktualizuj 'Jenkinsfile2' 2022-04-10 17:24:28 +02:00
MLproject Prześlij pliki do '' 2022-05-15 19:19:58 +02:00
biblioteki_dl.py biblioteki_dl 2022-04-24 12:25:00 +02:00
data.txt zadanie 2022-03-23 19:50:52 +01:00
dataset_download.sh Zaktualizuj 'dataset_download.sh' 2022-04-10 17:21:42 +02:00
dataset_stats.sh zad 6 2022-03-27 12:33:32 +02:00
environment.yml conda env 2022-05-22 12:53:22 +02:00
kagle.py Zaktualizuj 'kagle.py' 2022-04-10 17:24:41 +02:00
mlflow.py Prześlij pliki do '' 2022-05-15 19:19:58 +02:00
steam-200k.csv zadanie 2022-03-23 19:50:52 +01:00