Go to file
s444417 862dd6aa2e clear env template 2023-01-23 09:06:34 +01:00
lab3 clean solution 2023-01-10 23:25:25 +01:00
lab4 add instruction 2023-01-23 09:04:05 +01:00
.env_template clear env template 2023-01-23 09:06:34 +01:00
.gitignore aws terraform 2023-01-22 18:42:08 +01:00
README.md add instruction 2023-01-23 09:04:05 +01:00
clear_hetzer.py clean solution 2023-01-10 23:25:25 +01:00

README.md

Uruchamianie rozwiazań

Przed uruchomieniem

należy uzupełnić wartości w pliku .env według szablonu z pliku .env_template

Uruchomienie pliku clear_hetzer.py usuwa wszystkie stworzone serwery i load balancer z moim prefixem

Wszystkie skrypty uruchamiamy z głównego katalogu projektu

Zadania 3.1, 3.2

lab3/3.2/deploy.sh

gitea będzie dostępna na porcie 3000

3.4

rozwiązanie w pliki lab3/3.4/cloud-init.yml

4.1 Hetzner

lab4/4.1-hetzner/deploy.sh

4.1 AWS

cd lab4/4.1-aws
./deploy.sh