No Description

emile 7810382082 fix 2 weeks ago
main.py 7810382082 fix 2 weeks ago
pesel.py 7810382082 fix 2 weeks ago
readme.md c8f16d8f9c ready 2 weeks ago
tests.py c8f16d8f9c ready 2 weeks ago

readme.md

Włączanie testów:

python3 tests.py

Włączanie programu

python3 main.py

Jest lista, jest set, są strumienie (filter, sum, map i pythonowe comprahensions). Jest zwracanie struktury. Są testy.