Repozytorium na przedmiot Inżynieria Uczenia Maszynowego. Wykorzystywany zbiór danych "Indicators of Heart Disease" z Kaggle
Go to file
s452487 f9618bc1a5 Dodanie wykresów do treningu i zmniejszenie liczby epok
Liczba 1000 była skopiowana z innego projektu, trenowanie kończyło się po ~3 i tak ze względu na early stopping ale zmieniłem na bardziej rozsądną wartość
2024-04-20 14:55:06 +02:00
Dockerfile Upload files to "/" 2024-04-01 19:37:46 +02:00
Jenkinsfile Update Jenkinsfile 2024-04-01 21:39:20 +02:00
dane.ipynb Upload files to "/" 2024-04-14 16:17:38 +02:00
dane.py Upload files to "/" 2024-04-01 19:37:46 +02:00
dataset_cleaned.zip Dodanie oczyszczonego zbioru danych jako zip 2024-04-14 16:14:26 +02:00
dataset_download.sh Update dataset_download.sh 2024-03-24 18:09:35 +01:00
dataset_download_and_run.sh Upload files to "/" 2024-04-01 19:37:46 +02:00
jenkins poll test Update jenkins poll test 2024-03-20 14:42:15 +01:00
requirements.txt Upload files to "/" 2024-04-01 19:37:46 +02:00
stats.sh Update stats.sh 2024-03-24 19:54:59 +01:00
train.ipynb Dodanie wykresów do treningu i zmniejszenie liczby epok 2024-04-20 14:55:06 +02:00
validate.ipynb Aktualizacja dla zadania dot. trenowania modelu 2024-04-15 18:43:56 +02:00