Go to file
Marcin Czerniak 7f4a71fdd1 Update README.md 2024-02-15 19:28:09 +01:00
.gitignore Initial commit 2024-02-15 15:13:18 +01:00
README.md Update README.md 2024-02-15 19:28:09 +01:00
deploy.py Volume paths fix 2024-02-15 17:20:17 +01:00
deploy.sh Initial commit 2024-02-15 15:13:18 +01:00

README.md

Gitea uruchamiana automatycznie na środowisku AWS

Zadania numer 3.1 i 3.2 z przedmiotu Chmury obliczeniowe zrealizowane na środowisku AWS.

Wymagania wstępne

  • Konto na platformie AWS
  • skonfigurowany plik .aws/credentials z danymi dostępowymi do AWS

Uruchomienie

  1. Sklonuj repozytorium
  2. Uruchom skrypt deploy.py:
python3 deploy.py

Opcjonalnie można uruchomić skrypt deploy.sh:

./deploy.sh

Zasada działania

Skrypt deploy.py tworzy sieć VPC, subnety, routing table, security group, 2 instancje EC2 i dodatkowy dysk twardy. Następnie instaluje na jednej z instancji serwer Gitea, a na drugiej bazę danych PostgreSQL (na obu instancjach aplikację działają na dockerze i komunikują się między sobą).

Skrypt deploy.sh uruchamia skrypt deploy.py.

Po zakończeniu wykonywania skryptu, w konsoli zostanie wyświetlony adres instancji z zainstalowanym serwerem Gitea. UWAGA: Po pomyślnej konfiguracji kliknięcie przycisku ENTER w konsoli usuwa wszystkie zasoby utworzone przez skrypt.