rest-aws/test.py

59 lines
1.8 KiB
Python
Raw Permalink Normal View History

2024-02-15 20:34:18 +01:00
WEBSERVICE_URL = "https://my3s18krif.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
import requests
from faker import Faker
fake = Faker()
n = 3
outs = []
outs2 = []
OK = True
for i in range(n):
try:
outs.append(requests.post(WEBSERVICE_URL, json={'userId': 1, 'title': fake.catch_phrase(), 'body': fake.text()}).json())
except:
print("Nie udało się dodać nowego zasobu")
OK = False
for i in range(n):
try:
tmp = requests.get(WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id'])).json()
if tmp != outs[i]:
print("Pobrany zasób nie jest zgodny ze wzrocem")
OK = False
except:
print("Nie udało się pobrać zasobu: "+WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']))
OK = False
for i in range(n):
try:
outs2.append(requests.put(WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']), json={'userId': 1, 'title': fake.catch_phrase(), 'body': fake.text()}).json())
except:
OK = False
print("Nie udało się zmodyfikować zasobu: "+WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']))
for i in range(n):
try:
tmp = requests.get(WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id'])).json()
if tmp != outs2[i]:
print("Pobrany zasób nie jest zgodny ze zaktualizowanym wzrocem")
OK = False
except:
print("Nie udało się pobrać zasobu: "+WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']))
OK = False
for i in range(n):
try:
requests.delete(WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']), json={'userId': 1, 'title': fake.catch_phrase(), 'body': fake.text()}).json()
except Exception as e:
print(e)
print("Nie udało się usunąć zasobu: "+WEBSERVICE_URL+'/'+str(outs[i]['id']))
OK = False
if OK:
print("==================\nOK zaliczone")
else:
print("==================\nNie zaliczone")