Projekt ze Sztucznej Inteligencji z tematem: automatyczny super
Go to file
Mateusz Romański 24deddc93d Merge pull request 'neural_network' (#4) from neural_network into master
Reviewed-on: #4
2021-06-08 23:47:20 +02:00
images more images folder cleanup 2021-06-01 23:00:51 +02:00
src fix path 2021-06-01 23:08:20 +02:00
.gitignore update readme and gitignore 2021-03-16 20:17:45 +01:00
README.md update readme and gitignore 2021-03-16 20:17:45 +01:00
requirements.txt add and rename learning pictures 2021-05-30 15:36:00 +02:00

README.md

Super-saper

Projekt ze sztucznej inteligencji o temacie automatyczny saper

By zlinkować lokalne repo z remote:

$ git add remote origin {url_repo}

By zainstalować potrzebne pakiety:

$ pip install -r requirements.txt

By zaktualizować plik requirements:

$ pip freeze > requirements.txt

By zmieniać kod, twórzcie nowe branche i tam się bawcie

Na koniec żeby zmergować to do master:

$ git checkout master
$ git merge {new_branch}