Go to file
2024-03-20 14:43:49 +01:00
datasets zadanie 1 2024-03-20 00:47:02 +01:00
Jenkinsfile dodano jenkinsfile 2024-03-20 14:24:40 +01:00
temp2.txt test 2 2024-03-20 14:33:23 +01:00
temp3.txt test3 2024-03-20 14:36:36 +01:00
temp.txt test pipeline 2024-03-20 14:26:37 +01:00
test4.txt test4 2024-03-20 14:43:49 +01:00
zad1.ipynb Update zad1.ipynb 2024-03-20 00:50:15 +01:00