Zadania na przedmiot Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
AWieczarek 9edbc9bb20 IUM_05 2024-04-16 19:05:15 +02:00
.idea Added new jenkinsfile and kuggle download script 2024-03-24 14:39:33 +01:00
Dockerfile IUM_05 2024-04-16 18:58:43 +02:00
IUM_02.ipynb Added new jenkinsfile and kuggle download script 2024-03-24 15:22:43 +01:00
IUM_02.py IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
IUM_05-model.py IUM_05 2024-04-16 18:58:43 +02:00
IUM_05-predict.py IUM_05 2024-04-16 18:58:43 +02:00
IUM_05-split.py IUM_05 2024-04-16 18:58:43 +02:00
Jenkinsfile IUM_05 2024-04-16 19:05:15 +02:00
Jenkinsfile-stats IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
Jenkinsfile-stats.old IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
Jenkinsfile.old IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
Test.txt Added new jenkinsfile and kuggle download script 2024-03-24 15:02:30 +01:00
dataset_stats.py IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
dataset_stats.sh Fix archive 2024-03-24 19:28:06 +01:00
jupyter_exporter.py IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00
kuggle_download.sh IUM_04 2024-04-02 22:12:47 +02:00