jfz-2023-s473555/TaskF05/simple.exp

3 lines
52 B
Plaintext

Mam 2 xxxxxx i 35 banananów.
Widziałem 2 xxxxxxx.