Go to file
HOME-VM-TOSCHOOL 2ae8dfabdc Merge branch 'main' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s473555/jfz-2023-s473555 2024-02-18 20:50:18 +01:00
.vscode recursive long test1 in C00 2023-11-16 01:29:09 +01:00
TaskA01 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA02 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA03 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA04 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskB00 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB01 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB02 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB03 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB04 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB05 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB06 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB07 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB08 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB09 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC00 C00 2023-11-16 02:04:16 +01:00
TaskC01 task C01 2023-11-17 18:39:28 +01:00
TaskC02 task C02 2023-11-17 18:40:41 +01:00
TaskC03 Task C03 2023-11-17 18:43:26 +01:00
TaskC04 C04 - code cleanup 2023-11-18 01:23:28 +01:00
TaskC05 TaskC05 2023-11-28 00:45:11 +01:00
TaskC06 Task C06 start 2023-11-28 15:17:39 +01:00
TaskD01 Delete comments 2023-12-10 17:55:32 +01:00
TaskD02 Delete comments 2023-12-10 17:55:32 +01:00
TaskD03 Delete comments 2023-12-10 17:55:32 +01:00
TaskD04 Task D04 2023-12-10 17:55:24 +01:00
TaskE00 Task E 2024-02-18 20:49:26 +01:00
TaskE01 Task E 2024-02-18 20:49:26 +01:00
TaskE02 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE03 Task E 2024-02-18 20:49:26 +01:00
TaskE04 Task E 2024-02-18 20:49:26 +01:00
TaskE05 Task E05 2023-12-10 18:47:03 +01:00
TaskE06 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE07 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE08 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE09 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE10 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE11 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE12 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE13 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE14 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE15 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE16 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE17 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE18 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE19 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE20 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE21 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE22 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE23 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE24 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE25 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE26 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE27 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE28 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE29 Task E29 2024-01-08 04:36:05 +01:00
TaskE30 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE31 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE32 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE33 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE34 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE35 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE36 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE37 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE38 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE39 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE40 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE41 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE42 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE43 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE44 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE45 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE46 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE47 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE48 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskF00 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF01 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF02 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF03 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF04 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF05 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskG00 Add files via upload 2024-01-08 11:27:35 +01:00
TaskG01 Add files via upload 2024-01-08 11:27:35 +01:00
TaskG02 Add files via upload 2024-01-08 11:27:35 +01:00
TaskG03 Add files via upload 2024-01-08 11:27:35 +01:00
TaskG04 Add files via upload 2024-01-08 11:27:35 +01:00
cw-2 cw-2 2023-11-06 23:00:48 +01:00
.gitignore gitignore 2023-10-17 04:21:38 +02:00
README.md Update README.md 2023-11-15 17:05:04 +01:00

README.md

Zajęcia 1

Copyright AMU Poznan

Made by multiple people

Informacje na temat przedmiotu

Prowadzący: Jacek Kałużny

mail: duszekjk@gmail.com

Wysyłanie zadań

Proszę stworzyć prywatne repozytorium na https://git.wmi.amu.edu.pl/ o nazwie jfz-2023-sNRINDEKSU oraz dać prawa do odczytu dla prowadzącego zajęcia. W NRINDEKSU proszę wpisać swój nr indeksu, np. jfz-2023-s123456.

Następnie w swoim repozytorium proszę spullować niniejsze repozytorium: git pull git@github.com:duszekjk/jezykiformalne.git W ten sposób będziemy aktualizować zadania co zajęcia.

Zadania robimy do końca soboty poprzedzającej zajęcia

Rozwiązanie zapisujemy w pliku run.py