Go to file
HOME-VM-TOSCHOOL 3f3c3da759 recursive long test1 in C00 2023-11-16 01:29:09 +01:00
.vscode recursive long test1 in C00 2023-11-16 01:29:09 +01:00
TaskA01 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA02 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA03 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskA04 Small adjustments 2023-10-21 02:07:06 +02:00
TaskB00 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB01 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB02 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB03 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB04 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB05 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB06 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB07 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB08 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskB09 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC00 recursive long test1 in C00 2023-11-16 01:29:09 +01:00
TaskC01 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC02 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC03 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC04 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC05 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
TaskC06 Update description.txt 2023-11-15 17:05:04 +01:00
cw-2 cw-2 2023-11-06 23:00:48 +01:00
.gitignore gitignore 2023-10-17 04:21:38 +02:00
README.md Update README.md 2023-11-15 17:05:04 +01:00

README.md

Zajęcia 1

Copyright AMU Poznan

Made by multiple people

Informacje na temat przedmiotu

Prowadzący: Jacek Kałużny

mail: duszekjk@gmail.com

Wysyłanie zadań

Proszę stworzyć prywatne repozytorium na https://git.wmi.amu.edu.pl/ o nazwie jfz-2023-sNRINDEKSU oraz dać prawa do odczytu dla prowadzącego zajęcia. W NRINDEKSU proszę wpisać swój nr indeksu, np. jfz-2023-s123456.

Następnie w swoim repozytorium proszę spullować niniejsze repozytorium: git pull git@github.com:duszekjk/jezykiformalne.git W ten sposób będziemy aktualizować zadania co zajęcia.

Zadania robimy do końca soboty poprzedzającej zajęcia

Rozwiązanie zapisujemy w pliku run.py