Projekt zaliczeniowy przedmiotu Sztuczna Inteligencja w semestrze letnim 2023.
Go to file
Szymon Szczubkowski edf1e43d33 Merge pull request 'image_recognition' (#5) from image_recognition into master
Reviewed-on: #5
2023-06-12 16:25:59 +02:00
__pycache__ Utworzenie klasy TreeLearn oraz klasy Node 2023-05-21 18:46:38 +02:00
neural_network add neural network implementation to main 2023-06-05 05:25:13 +02:00
resources changes: added a visible mark where the chicken goes to 2023-05-08 21:26:55 +02:00
README.md update README file 2023-03-10 23:02:16 +01:00
astar_search.py remove bandaid stones, TODO: fix astar 2023-05-15 16:58:23 +02:00
blocks.py remove bandaid stones, TODO: fix astar 2023-05-15 16:58:23 +02:00
graph_search.py purge magic numbers from graph_search, TODO: do the same in tractor.py 2023-04-17 16:53:54 +02:00
land.py add: new action seed, harvest; change: new land images 2023-03-27 15:29:06 +02:00
learn_tree.py scratch for nn 2023-06-04 10:35:05 +02:00
main.py Merge pull request 'image_recognition' (#5) from image_recognition into master 2023-06-12 16:25:59 +02:00
soil.py Add new method to soil. Working on a new type of items. 2023-03-26 18:19:10 +02:00
tractor.py purge magic numbers from graph_search, TODO: do the same in tractor.py 2023-04-17 16:53:54 +02:00

README.md

si23traktor

Projekt zaliczeniowy przedmiotu Sztuczna Inteligencja w semestrze letnim 2023.

Skład zespołu:

  • Jakub Chmielecki
  • Mikołaj Mazur
  • Szymon Szczubkowski
  • Tobiasz Przybylski
  • Aliaksei Shauchenka