cesar-cipher-cracker/README.md

1.3 KiB

cesar-cipher-crakcer

Program łamie szyfr cezara używając analizy częstotliwości wystepowania znaków w języku.

====

The program shows success rates in cracking cesar ciphers

Example of long plaintext in Polish: Cześć, oto przykładowy tekst po Polsku ze znakami interpunkcyjnymi;,/$!? i kropkami..

Encrypted text with key 5: fbizgśźśuwbąńódhśaąźińyźuśuśoyńżbibrdńdpmmrźiwużrńfąnrąpmmńwśuńdpm

Result of ciphertext-only attack: cześćotoprzykładowytekstpopolskuzeznakamiinterpunkcyjnymiikropkami

====

Example of long plaintext in English: Once upon a time I decrypt some texts.

Encrypted text with key 9: xwlndyxwjcrvnrmnlahycbxvncngcb

Result of ciphertext-only attack: onceuponatimeidecryptsometexts

====

Now I will check how short of a word can be decrypted using this frequency analyzer.

100 3-letters long English words. Decryption succes rate: 13%

100 4-letters long English words. Decryption succes rate: 27%

100 5-letters long English words. Decryption succes rate: 23%

150 6-letters long English words. Decryption succes rate: 49%

200 7-letters long English words. Decryption succes rate: 45%

200 8-letters long English words. Decryption succes rate: 52%

200 9-letters long English words. Decryption succes rate: 63%