Go to file
Agata Szpinder 89207fc246 Add 'HelloWorld.py' 2022-11-23 21:56:59 +01:00
HelloWorld.py Add 'HelloWorld.py' 2022-11-23 21:56:59 +01:00
README.md Zaktualizuj 'README.md' 2022-11-22 17:56:13 +01:00
TEST.PY Dodanie 'TEST.PY' 2022-11-22 18:38:56 +01:00
Tescik Dodanie 'Tescik' 2022-11-23 20:53:01 +01:00
testowy Add 'testowy' 2022-11-23 20:40:10 +01:00

README.md

WRSDv2

Witamy w repozytorium projektu WRSD