Go to file
LukaszChrostowski 811964e519 readme update and add user instructions 2024-03-09 11:15:21 +00:00
app zmiana leyotu prawegomenu oraz pozycji licznika eX 2024-01-20 20:21:48 +01:00
data readme update and add user instructions 2024-03-09 11:15:21 +00:00
notebooks model update 2024-01-20 17:18:19 +01:00
testy add unit tests 2023-11-28 22:07:24 +01:00
.DS_Store readme update and add user instructions 2024-03-09 11:15:21 +00:00
.RData train model on new data 2024-01-20 09:26:51 +01:00
.gitignore repo cleaning 2023-12-27 09:50:45 +01:00
Podręcznik użytkowania.pdf readme update and add user instructions 2024-03-09 11:15:21 +00:00
README.md readme update and add user instructions 2024-03-09 11:15:21 +00:00

README.md

Aplikacja CoachStats

Wstęp

CoachStats to innowacyjne narzędzie służące do analizowania statystyk Expected Goals (XG) w piłce nożnej. Jest przeznaczony głównie dla trenerów oraz piłkarzy w celach analitycznych czy kibiców w celach rozrywkowych.

Funkcje

  • Analiza XG: Analiza XG dla danej sytuacji meczowej.
  • Personalizowana makieta: Możliwość tworzenia własnej makiety odpowiadającej sytuacji meczowej.

Uruchomienie

Aby uruchomić aktualną wersję aplikacji, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchomienie serwera: Aby uruchomić serwer należy wejść w link oraz zaczekać do pojawienia się komunikatu o błędzie 404. Aplikacja korzysta z darmowej wersji obsługi serwera, stąd sposób jego uruchomienia nie jest standardowy.

  2. Uruchomienie aplikacji webowej Po wykonaiu kroku 1 można wejść na właściwą stronę aplikacji.

Dane

Szczegóły

Działanie aplikacji zostało opisane w podręczniku użytkownika znajdującym się w drzewie plików na repozytorium. Poza tym odsyłam do repozytorium uniwersytetu na którym powstała aplikacja. Zawiera ono kod źródłowy aplikacji.