Go to file
Wiktor Gołąb 54293fca45 first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
.mvn/wrapper first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
src first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
.gitignore first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
README.md first commit 2024-02-03 20:00:50 +01:00
mvnw first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
mvnw.cmd first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00
pom.xml first commit 2024-02-03 20:04:03 +01:00

README.md

Prosty projekt z bazą danych wykonany na JDK 21

Instrukcja uruchomienia:

 1. W PgAdmin4 utworzyć bazę (dowolna nazwa) i wykonać skrypt zawarty w "sql.txt"

 2. Dokonać konfiguracji w Projekt\src\main\resources\application.properties podając nazwę bazy i hasło do serwera

 3. Uruchomić IntelliJ i otworzyć istniejący, wskazując folder "Projekt" (instalacja zależności może trochę potrwać)

 4. Uruchomić projekt (jeżeli ostatni komunikat to "Started REST in", to jest dobrze)

 5. Uruchomić Postman i przetestowwać API:

  1. GET pobiera transakcje ze stronnicowaniem i opcjonalnym parametrem id użytkownika: http://localhost:8080/api/transactions/get?pageNumber=0&pageSize=999 oraz (opcjonalnie dla użytkownika o podanym id) http://localhost:8080/api/transactions/get?pageNumber=0&pageSize=999&forUserId=1

  2. POST aktualizuje transakcję o podnym id, przyjmując date oraz amount (są opcjonalne) http://localhost:8080/api/transactions/update?id=1&date=1990-01-20&amount=666.66

  3. POST dodaje transakcje dla podanego id użytkownika, przyjmując date oraz amount http://localhost:8080/api/transactions/add?userId=1&date=2000-05-05&amount=1000.00

  4. POST usuwa transakcje o podanym id http://localhost:8080/api/transactions/delete?id=3