Poszczególne projekty znajdują się w odpowiadających im branchach+
Go to file
2024-01-03 19:30:30 +01:00
.idea rebuilding the structure - prepare new class containing fetched weather data 2023-12-08 18:01:35 +01:00
results gitkeep file corrected 2023-12-12 20:54:05 +01:00
src descriptions for each class created 2023-12-12 21:12:29 +01:00
.gitignore gitkeep file corrected 2023-12-12 20:54:05 +01:00
cities.json rebuilding the structure - prepare new class containing fetched weather data 2023-12-08 18:01:35 +01:00
pom.xml saveToJson, saveToXml prepared and PdfConverting moved to weatherForecast class so all of the methods stay under one class 2023-12-09 13:26:32 +01:00
README.md readme created 2024-01-03 19:30:30 +01:00

PRA2024

Pracownia Programowania - przyrost1 Autor: Marcin Hutek s485949

Main

 • główna pętla programu

CityNames

 • odczytanie i wyswietlenie w konsoli nazw dostepnych miast z przygotowanego wczesniej pliku .json.
 • wykorzystatnie strumienia

JsonToMap

 • polaczenie listy dostepnych miast i ich koordynatow na podstawie przygotowanego pliku .json
 • wykorzystanie mapy

HttpClient

 • utworzenie klienta Http i wykonanie GET request'a

WeatherForecast

 • zdefiniowanie obiektu skupiajacego pobrane dane dotyczace pogody dla danego miasta
 • metoda wyswietlajaca w konsoli lancuch tekstowy zawierajacy dane o pogodzie dla wskazanego przez uzytkownika miasta
 • metody zapisu do poszczegolnych formatow - do json i xml wykorzystana zostala lista wyzej wspomnianych obiektow, do pdf wykorzystany zostal utworzony w tym celu plik textowy temporary_file

ForecastPreparation

 • odczytanie z odpowiedzi API odpowiednich danych na temat prognoz
 • utworzenie obiektu weatherForecast skupiajacego te dane

TemporaryFile

 • utworzenie pustego pliku txt w ktorym przechowywana jest lista pobrany prognoz w danej sesji

TESTY

 • zgodnie z wymaganiami projektu przygotowano 3 testy mockujace dla klasy HttpClient