Daniel Pasternak kierownik Mateusz Swędra Ola Nowak
Go to file
Daniel Pasternak 213dd5c595 Zaktualizuj 'README.md' 2024-01-10 10:38:02 +01:00
.gitignore Initial commit 2023-12-15 16:04:56 +01:00
README.md Zaktualizuj 'README.md' 2024-01-10 10:38:02 +01:00
requirements.txt dodanie plików podstawowych 2023-12-15 23:18:24 +01:00
script.py zmianyyy 2024-01-08 17:33:01 +01:00

README.md

Uruchamianie wyników

wchodzimy w git bush

pobieramy nasz projekt(git clone "link")

musimy aktywować wirtualne środowisko(source venv/Scripts/activate)

odpalamy plik z wynikami(python script.py)

instalacje srodowisk

jesli mamy pobrany python3 i pip

python -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

plik możemy otworzyć poprzez komende python script.py