Repozytorium na laboratoria z inżynierii uczenia maszynowego
Go to file
s495716 26686d9660 now it works 2024-03-29 19:13:55 +01:00
stats now it works 2024-03-29 19:13:55 +01:00
Data_download.ipynb again 2024-03-29 15:54:51 +01:00
Dockerfile again 2024-03-29 16:12:20 +01:00
Jenkinsfile again 2024-03-29 15:57:30 +01:00
data_download.sh test echo 2024-03-20 17:37:02 +01:00
kaggle.json again 2024-03-29 16:07:42 +01:00
requirements.txt created dockerfile 2024-03-29 10:47:21 +01:00