Akty do wykorzystania przy annotacji

This commit is contained in:
s495727 2024-04-12 17:01:16 +02:00
parent 53f734dad9
commit 609e78eee8
1 changed files with 22 additions and 1 deletions

View File

@ -13,4 +13,25 @@ Agent powinien wykazywać elastyczność, adaptując się do potrzeb klienta, np
- s495724 - Michał Kasprowicz
- s495726 - Patryk Osiński
- s495727 - Krzysztof Bojakowski
- s495728 - Sergiusz Kański
- s495728 - Sergiusz Kański
# Akty
| Typ | Opis |
|----------------------------:|:--------------------------------------------------------|
| affirm | potwierdzenie |
| bye | zakończenie rozmowy |
| canthear | „nic nie słyszę” |
| confirm-domain | prośba o potwierdzenie dziedziny |
| negate | zaprzeczenie |
| repeat | prośba o powtórzenie |
| reqmore | sprawdzenie czy użytkownik chce dodatkowych informacji |
| welcomemsg | przywitanie |
| canthelp | „nie mogę pomóc” |
| canthelp.missing_slot_value | „potrzebuję poznać wartość slotu, żeby pomóc” |
| expl-conf | potwierdzenie (wprost), że slot ma daną wartość |
| impl-conf | potwierdzenie (nie wprost), że slot ma daną wartość |
| inform | poinformowanie użytkownika, o przyjętej wartości slotu |
| offer | rekomendacja (restauracji) |
| request | pytanie użytkownika o wartość slotu |
| select | prośba o dokonanie wyboru spośród przedstawionych opcji |