Go to file
2024-06-13 18:10:19 +02:00
data Poprawa oznaczeń dialogów 2024-06-07 12:53:38 +02:00
src Testy skadnikow i ilosci 2024-06-13 18:10:19 +02:00
.gitignore Finishing up NLU module 2024-05-22 23:45:33 +02:00
attributes.json Poprawki do systemu, złożenie wszystkich modułów w całość 2024-06-13 15:25:52 +02:00
conllu_generator.py Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
evaluate.py Finishing up NLU module 2024-05-22 23:45:33 +02:00
nlu_train.py Finishing up NLU module 2024-05-22 23:45:33 +02:00
README.md Update readme 2024-06-10 19:24:04 +02:00
requirements-analysis.md Uzupełnienie zadania 3 w pliku requirements-analysis.md 2024-04-12 00:16:42 +02:00
requirements.txt Changes for dialog_policy 2024-06-10 17:48:55 +02:00
tsv_data_gen.py Dodanie dialogów 05-02 i 05-04 2024-04-19 21:01:57 +02:00

Temat

Przyjmowania zamówień w restauracji

Cel

Celem projektu jest zbudowanie agenta dialogowego przyjmującego zamówienia w restauracji. System powinien rekomendować pozycje z menu na podstawie preferencji klienta oraz udzielać podstawowych informacji dotyczących zamówionego posiłków. Agent powinien wykazywać elastyczność, adaptując się do potrzeb klienta, np. umożliwiać pominięcie lub dodanie pewnych składników do posiłku.

Zespół

 • s495724 - Michał Kasprowicz
 • s495726 - Patryk Osiński
 • s495727 - Krzysztof Bojakowski
 • s495728 - Sergiusz Kański

Akty

Typ Opis
affirm potwierdzenie
bye zakończenie rozmowy
canthear „nic nie słyszę”
confirm-domain prośba o potwierdzenie dziedziny
negate zaprzeczenie
repeat prośba o powtórzenie
reqmore sprawdzenie czy użytkownik chce dodatkowych informacji
welcomemsg przywitanie
canthelp „nie mogę pomóc”
canthelp.missing_slot_value „potrzebuję poznać wartość slotu, żeby pomóc”
expl-conf potwierdzenie (wprost), że slot ma daną wartość
impl-conf potwierdzenie (nie wprost), że slot ma daną wartość
inform poinformowanie użytkownika, o przyjętej wartości slotu
offer rekomendacja (restauracji)
request pytanie użytkownika o wartość slotu
select prośba o dokonanie wyboru spośród przedstawionych opcji

Obsługa projektu

 • Python 3.10.12
 • Instalacja dependencies pip3 install -r requirements.txt
 • Centralna część systemu - uruchamiamy python3 src/main.py - wymagane są wyuczone modele (patrz niżej)
 • NLU:
  • uczenie modeli od zera python3 nlu_train.py
  • Ewaluacja python3 evaluate.py

Gotowe modele NLU

Nazwa folderów jest istotna - muszą byc odpowiednio frame-model-prod i slot-model-prod oraz znajdować się w głównym katalogu repozytorium.