Commit Graph

59 Commits

Author SHA1 Message Date
s495727 f0c7b481d1 usuwam breakpoint 2024-05-10 18:26:24 +02:00
s495727 4e763a459d odkomentowanie kodu 2024-05-10 01:30:44 +02:00
s495727 16af0e732c Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
s495727 846c6991e7 Poprawki literówek 2024-05-09 02:53:54 +02:00
s495727 42c224a11a Testy na plikach w formacie ConLLu 2024-05-09 02:26:00 +02:00
s495727 ffefdc1ee0 Poprawki na oko, na szybko 2024-05-09 01:03:13 +02:00
s495728 cb0f1eb5de Poprawki 2024-05-08 21:26:16 +02:00
s495724 738710b1f5 Upload files to "data" 2024-05-08 17:55:31 +02:00
s495724 7e47098c8c Update data/dialog-04-03-01.tsv 2024-05-08 16:55:10 +02:00
s495724 da3a8064c0 Update data/dialog-04-05-01.tsv 2024-05-08 16:54:33 +02:00
s495724 e1b691aa9c dialogi+anotacje, operator 04, poprawione 2024-05-08 13:36:21 +02:00
s495724 6497cd803d Update src/service/natural_language_generation.py 2024-05-08 13:09:13 +02:00
s495724 1d62b93328 Update src/main.py 2024-05-08 13:08:42 +02:00
s495727 6114ec26fd Skrypt do trenowanie modelu w oparciu o frame oraz slots, wstepny skrypt do ewaluacji evaluate.py, skrypt do testow 2024-05-08 01:59:30 +02:00
s495727 0d69a1422f Skrypt pomocny do generowania zbioru treningowego 2024-05-08 01:57:38 +02:00
s495727 f5dcaf9780 Dodanie zbioru treningowego w formacie ConLLu IOB 2024-05-08 01:57:20 +02:00
s495727 762d4a0c15 Male poprawki w formacie .tsv 2024-05-08 01:56:37 +02:00
s495727 5fc4451fc9 Poprawki do anotacji 2024-05-07 15:03:56 +02:00
s495724 06320b8682 Upload files to "src" 2024-05-06 14:52:18 +02:00
s495724 cd8da4bdcd NLG 2024-05-06 14:51:18 +02:00
s495724 6e9112bc9b dialogi+anotacje, operator 04 2024-05-05 12:40:20 +02:00
s495724 6683285db1 dialogi+anotacje, operator 04 2024-05-05 12:32:58 +02:00
s495727 20531d729d Zmiana nazwy pliku CamelCase -> snake_case 2024-05-03 00:35:50 +02:00
s495727 c70685682d Poprawki do dependency, dodanie przykladu do main.py 2024-05-03 00:30:43 +02:00
s495727 a8bf975f12 Dodanie modulu taktyki dialogu 2024-05-03 00:21:47 +02:00
s495727 abe4577dd6 Dodanie aktow do dialogow 2024-05-03 00:20:24 +02:00
s495727 44a4e51443 Rozwiniecie attributes.json 2024-05-03 00:19:00 +02:00
s495728 cec4f7da50 Dodanie makiety analizatora języka naturalnego 2024-04-30 23:13:19 +02:00
s495728 cc74e9e838 Dodanie anotacji dla opertora 7 2024-04-30 18:25:07 +02:00
Patryk Osiński ab7f96f70a Dodanie aktów do dialogów operatora 05 2024-04-22 19:20:49 +02:00
Patryk Osiński 76b34987bf Zmiana strukturalna i nazwy dla pliku menu.json 2024-04-19 21:54:09 +02:00
Patryk Osiński 82f1c9b0da Dodani makiety dla monitora stanu dialogu i ramki wraz z przykładami użycia 2024-04-19 21:22:02 +02:00
Patryk Osiński c3fb071cbf Dodanie dialogów 05-02 i 05-04 2024-04-19 21:01:57 +02:00
s495727 bc775bca1d Merge branch 'master' of https://git.wmi.amu.edu.pl/s495726/chat-restaruacja 2024-04-12 17:01:25 +02:00
s495727 609e78eee8 Akty do wykorzystania przy annotacji 2024-04-12 17:01:16 +02:00
s495724 974363c918 Upload files to "data" 2024-04-12 15:54:09 +02:00
Patryk Osiński 53f734dad9 Uzupełnienie zadania 3 w pliku requirements-analysis.md 2024-04-12 00:16:42 +02:00
Patryk Osiński fb1581c5ea Poprawa formatowania i poprawa literówek w pliku requirements-analysis.md 2024-04-12 00:10:17 +02:00
s495724 298cca9bd6 Upload files to "data" 2024-04-11 22:10:56 +02:00
s495728 3dd01318ee Aktualizacja wymagań - rozpisanie przypadku drugiego 2024-04-04 23:17:59 +02:00
s495724 95263349fc Update requirements-analysis.md 2024-03-31 11:10:23 +02:00
s495727 372625069f Dodanie opisu do requirements-analysis.md 2024-03-29 22:05:10 +01:00
s495727 62a2bdb2ba Analiza wymagań, uzupełnione zostało 4 zadanie, kiedy klient nie odpowiada na pytania. 2024-03-29 22:00:25 +01:00
Patryk Osiński 995d555ee2 Poprawka literówki informacjach o projekcie 2024-03-23 11:06:02 +01:00
Patryk Osiński f7f72c4763 Wygenerowane pliki CSV dla operatora 05 - PO 2024-03-23 10:51:39 +01:00
Patryk Osiński 2d30f178f6 Dodanie operatora 05 - PO do skryptu do generowania 2024-03-23 10:50:25 +01:00
Patryk Osiński c55458986f Dodatkowe surowe dane 2024-03-23 10:48:59 +01:00
s495728 cfcb7c799e Zapis rozmów - operator 07 2024-03-17 17:24:31 +01:00
s495724 d88638dd95 Upload files to "data" 2024-03-16 14:47:17 +01:00
s495727 90735cd803 Jeszcze jedna proba naprawienia podgladu tsv na git-cie 2024-03-16 00:33:04 +01:00