Go to file
s495728 ca58640f00 Add progress bars 2024-05-13 09:45:43 +02:00
dataset add batch 2024-05-05 19:28:40 +02:00
file_manager Add progress bars 2024-05-13 09:45:43 +02:00
model Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
wandb_utils Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
.gitignore secrets.txt added to .gitignore 2024-05-11 20:03:38 +02:00
Dockerfile Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
Makefile Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
README.md Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
compose.yaml Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
gpu_check.py Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
launch_settings.yaml Launch settings define queue setup for agents 2024-05-05 18:17:51 +02:00
main.py Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
requirements.txt Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00
secrets.txt Updating project structure, dockerfile + volume setup 2024-05-11 19:53:35 +02:00

README.md

Harmonogram

Data Działanie
19.04.2024 Prezentacja problemu i zbioru danych
Prezentacja technologii wykorzystywanych w projekcie
Wstępny szkic MLOps pipeline
Szkic aplikacji (backend + frontend)
08.06.2024 Prezentacja MLOps pipeline
Prezentacja aplikacji
Prezentacja wyników eksperymentów
15.06.2024 Prezentacja działania systemu
Prezentacja wyników i skuteczności wybranego modelu

Dokumentacja

Link do dokumentacji

Setup

  1. Install Docker on your local system.
  2. To build docker image and run the shell, use Makefile
make docker-build
make docker-run
  1. Get your API key from https://wandb.ai/settings#api, and add the key to secrets.txt file.
  2. After running the container
make login # to login to WanDB.
make check-gpu # to verify if GPU works
  1. If needed, to manually run containers, run:
docker build -t gpu api_key="<wandb_api_key>" .
docker run --rm -it --gpus all --entrypoint /bin/bash gpu