Merge pull request 'master' (#46) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master

Reviewed-on: #46
This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2023-05-31 13:41:44 +02:00
commit 50a5e2998f
3 changed files with 206 additions and 20 deletions

View File

@ -22,7 +22,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a5f10a0e",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Abstract\n",
"- Umiejętność pisania artykułu naukowego może okazać się przydatna dla osób zajmujących się uczeniem maszynowym.\n",
@ -33,7 +37,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "35d3630d",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Introduction\n",
"\n",
@ -49,7 +57,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1033fc4d",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Related work\n",
"\n",
@ -66,7 +78,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2c7eb238",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Methods"
]
@ -76,7 +92,7 @@
"id": "changed-president",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
"slide_type": "fragment"
}
},
"source": [
@ -94,7 +110,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8cb9b025",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img src=\"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Wineglass_model_for_IMRaD_structure..png\"/>"
]
@ -102,7 +122,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d3e245eb",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Tytuł\n",
"- powinien odzwierciedlać treść artykułu ;)\n",
@ -115,7 +139,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1f150ddb",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Abstrakt\n",
"\n",
@ -127,7 +155,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "6005b4bd",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Wprowadzenie\n",
" - Kontekst badań\n",
@ -139,7 +171,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1308de25",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Related work\n",
" - Kontekst naukowy\n",
@ -152,7 +188,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b6cf4464",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Metody\n",
"- Jak przeprowadziliśmy nasze badania/eksperymenty\n",
@ -168,7 +208,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5aee7988",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Wyniki\n",
"- Jakie wyniki otrzymaliśmy\n",
@ -179,7 +223,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7be88b24",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Konkluzje\n",
"- Interpretacja wyników\n",
@ -191,7 +239,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "4753cf22",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Latex\n",
"\n",
@ -209,7 +261,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "918e3b39",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Struktura\n",
"```latex\n",
@ -345,7 +401,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3ea5c879",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"```bibtex\n",
"\n",
@ -410,8 +470,12 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "58d780a2",
"metadata": {},
"id": "ba75e390",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## arXiv.org\n",
" - https://arxiv.org/\n",
@ -422,7 +486,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e1822b3c",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### JupyterBook\n",
"https://jupyterbook.org/en/stable/intro.html\n"
@ -431,7 +499,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ceef2f3f",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### The Turing Way\n",
"*The Turing Way handbook to reproducible, ethical and collaborative data science*\n",

114
IUM_13.Kubernets.ipynb Normal file
View File

@ -0,0 +1,114 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3c047009",
"metadata": {},
"source": [
"# Kubernetes\n",
"\n",
"<img style=\"height: 150px;\" src=\"img/kubernetes_logo.png\"/>"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8b27f9bb",
"metadata": {},
"source": [
"Kubernets (aka. K8s) - system służący do automatyzacji:\n",
" - deployemntu\n",
" - skalowania\n",
" - zarządzania \n",
" skonteneryzowanymi aplikacjami"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ce90b7e7",
"metadata": {},
"source": [
"## Motywacja\n",
"- Kubernetes jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "251b4267",
"metadata": {},
"source": [
"## Instalacja\n",
"- Instalacja do nauki i eksperymentów (nieprodukcyjna): https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5bad769c",
"metadata": {},
"source": [
"## Hello Minikube - interaktywny samouczek\n",
"1. Otwórz stronę: https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/hello-minikube/\n",
"2. Kliknij na \"Launch Terminal\" i wykonuj polecenia w otwartym terminalu (możesz klikać na fragmentach kodu a same przekopiują się do terminala i uruchomią)\n",
"\n",
"Większość interaktywnych samouczków z kubernetes.io przestała działać z końcem marca (https://kubernetes.io/blog/2023/02/14/kubernetes-katacoda-tutorials-stop-from-2023-03-31/), ale ten powyżej (i czasami niektóre inne, jeśli macie szczęście) wciąż działa"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1f3bc2f7",
"metadata": {},
"source": [
"## Terminologia\n",
"- Pod - (z angielskiego \"strąk\", np. strąk groszku, ale też grupa wielorybów <\"pod of whales\">)\n",
" grupa jednego lub więcej kontenerów wraz z przynależnymi wolumenami (volumes), adresem IP i informacją jak mogą być uruchomione\n",
"<img style=\"height: 200px;\" src=\"img/pod.jpg\"/>\n",
"- Node (węzeł) - pody (jeden lub więcej) są uruchamiane na węzłach - maszynach (fizycznych lub wirtualnych). Na każdym węźle jest uruchomiony proces \"kublet\", służący do komunikacji z \"control plane\", czyli serwerem kontrolującym klaster\n",
"- Cluster - grupa węzłów\n",
"- Service - abstrakcja zapewniająca stabilny dostęp do Podów. Ponieważ Pod-y są efemeryczne, mogą być uruchamiane automatczynie np. w wyniki awarii węzła. Service definiuje jakie Pod-y (np. z jaką etykietą) są dostępne pod danym portem (więcej informacji: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/)\n",
"\n",
"- Schemat klastra: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "803a1108",
"metadata": {},
"source": [
"## Materiały\n",
"Zapoznaj się z następującymi materiałami:\n",
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro/\n",
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/\n",
"2. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c21daf1a",
"metadata": {},
"source": [
"## Zadanie\n",
"Brak ;)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.16"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

BIN
img/pod.jpg Executable file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 56 KiB