aitech-ium/IUM_15.Google_Cloud_Vertex_...

50 KiB

Google Cloud Vertex AI

Tutoriale

https://console.cloud.google.com/vertex-ai -> View Tutorials image.png

Tabular AutoML tutorial

image.png

Najczęstsze problemy

  • trenowanie z użyciem AutoML sięnie powiedzie, jeśli nie wybierzesz maszyn z GPU, np. typu G1 albo A2
  • mszynę wybieramy w ostatnim kroku ustawień trenowania, po rozwinięciu dodatkowych ustawień
  • jeśli na liście nie widzisz maszyn z GPU to:
  • po uruchomieniu trenowania musisz trochę poczekać aż ono się rozpocznie, cierpliwości