Updated 2024-05-11 12:01:03 +02:00
Updated 2024-05-23 07:35:46 +02:00
Wykłady z uczenia maszynowego
Updated 2024-02-22 14:33:53 +01:00
Updated 2024-05-26 14:26:14 +02:00
Projekt w ramach przedmiotu Programowane w Python. Przegląd wybranych projektów EU.
Updated 2024-02-25 22:24:51 +01:00
Updated 2024-05-11 12:05:18 +02:00
Updated 2019-01-18 11:54:08 +01:00
Updated 2021-03-17 16:39:52 +01:00
Updated 2024-02-23 19:39:15 +01:00
W tym repozytorium znajdują się zadania do przedmiotu Modelowanie wirtualnych światów
Updated 2021-04-23 19:24:44 +02:00
Updated 2024-05-19 22:42:05 +02:00
Updated 2024-05-27 18:18:20 +02:00
Updated 2020-12-03 19:53:16 +01:00
Projekt z grafiki komputerowej: Pokój z akwarium i BOIDS+procedural generation of terrain
Updated 2023-02-14 10:28:28 +01:00
Updated 2024-05-25 12:08:23 +02:00
Updated 2024-04-05 17:33:25 +02:00
Praca domowa
Updated 2024-05-26 23:06:45 +02:00