Go to file
2021-12-23 15:41:18 +01:00
current_month_mean_from_train current_month_mean_from_train 2021-12-23 15:27:58 +01:00
dev-0 station_result_from_year_2010 2021-12-23 15:41:18 +01:00
mean_from_train mean from train 2021-12-23 15:09:48 +01:00
station_result_from_year_2010 station_result_from_year_2010 2021-12-23 15:41:18 +01:00
test-A station_result_from_year_2010 2021-12-23 15:41:18 +01:00
train init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
.gitignore init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
config.txt init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
dataset_splits.tsv init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
in-header.tsv init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
out-header.tsv init 2021-12-23 14:50:39 +01:00
README.md init 2021-12-23 14:50:39 +01:00

Meteo rain

W latach 1980-2020 prowadzono pomiary opadów deszczu. Jednostką jest miesięczna suma opadów w milimetrach. Lista stacji pogodowych znajduje się w pliku dataset_splits.tsv. Stacje pogodowe podzielone są na 3 zbiory: train, dev-0, test-A.

Dla lat 1980-2010 dostępne są wszystkie pomiary dla wszystkich stacji (train, dev-0, test-A) i znajdują sie w katalogu train/.

Dla lat 2011-2020 dostępne są pomiary stacji oznaczonych train, ale nie stacji oznaczonych dev-0, test-A.

Należy odgadnąć wyniki pomiarów w latach 2011-2020 dla stacji oznaczonych dev-0 i test-A i podać je w katalogach odpowiednio dev-0/ i test-A/. Przy czym można sprawdzać wyniki dla dev-0 lokalnie dla komputerze, ponieważ w pliku dev-0/expected.tsv znajdują się odpowiedzi (ale nie używamy tych odpowiedzi do treningu). Do sprawdzania wyników najlepiej użyć narzędzia geval.

Przy konstruowaniu modelu można korzystać z pomiarów historycznych dla danej stacji, pomiarów z tego samego miesiacą i roku z innych stacji (z train). Nie wolno natomiast posiłkować się danymi zewnętrznymi (np. samodzielnie szukać wyników pomiarów w internecie).

Opis kolumn znajduje się w plikach in-header.tsv, out-header.tsv.

https://www.youtube.com/watch?v=vzXW3RTNjuY&ab_channel=aruzo88

Directory structure

 • README.md — this file
 • config.txt — configuration file
 • train/ — directory with training data
 • train/in.tsv — input data for the train set
 • train/expected.tsv — expected (reference) data for the train set
 • dev-0/ — directory with dev (test) data
 • dev-0/in.tsv — input data for the dev set
 • dev-0/expected.tsv — expected (reference) data for the dev set
 • test-A — directory with test data
 • test-A/in.tsv — input data for the test set
 • test-A/expected.tsv — expected (reference) data for the test set