meteo-rain/dataset_splits.tsv

387 B

1WARSZAWA-BIELANYtrain
2JARCZEWtrain
3PUŁTUSKtrain
4JABŁONKAtrain
5LGOTA GÓRNAtrain
6PSZCZYNAtrain
7RÓŻANYSTOKtrain
8STASZÓWtrain
9KOMAŃCZAtrain
10OLECKOtrain
11SOLINA-JAWORdev-0
12LIDZBARK WARMIŃSKIdev-0
13BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEKdev-0
14MUSZYNAdev-0
15CHRZĄSTOWOdev-0
16SMOLICEtest-A
17KRAKÓW-OBSERWATORIUMtest-A
18KROŚCIENKOtest-A
19BIAŁOWIEŻAtest-A
20GORZYŃtest-A
21WIELICHOWOtest-A