ium/README.md

10 lines
747 B
Markdown
Raw Normal View History

2021-03-08 09:34:46 +01:00
#Inżynieria Uczenia Maszynowego
W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.
Materiały w formacie `*.ipynb` można otworzyć na kilka sposobów:
- uruchamiając lokalnie środowisko [jupyter notebook](https://jupyter.org/install)
- korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
- korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
2021-03-07 22:50:20 +01:00