pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

8 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski 82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
Tomasz c7bfa4a316 Added missing image 2023-05-31 13:45:19 +02:00
Tomasz 375e08921f Kubernets intro 2023-05-31 13:30:35 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz b087c96a81 Added missing pictures 2022-03-20 10:24:22 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 29b23f3421 Dodano brakujące obrazki 2021-06-07 11:51:37 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 2e24fd7abd Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz ae00688335 Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00