ium/IUM_00.Organizacyjne.ipynb
2024-04-09 09:46:32 +02:00

4.7 KiB

Inżynieria uczenia maszynowego

Informacje organizacyjne

Plan na dzisiaj

 1. Informacje organizacyjne
 2. Poznajmy się!
 3. Wprowadzenie

Przedmiot

Prowadzący

Paweł Skórzewski

https://pms.web.amu.edu.pl

Program zajęć

 1. Wprowadzenie
 2. Dane
 3. Ciągła Integracja - Jenkins
 4. Konteneryzacja - Docker
 5. Biblioteki ML
 6. Jenkins pipeline
 7. Hugging Face Hub
 8. Kontrola eksperymentów - Sacred
 9. Środowiska wirtualne
 10. Kontrola eksperymentów - MLFlow
 11. Kontrola eksperymentów - DVC
 12. Github Actions
 13. Kubernetes i Kubeflow
 14. Raportowanie wyników w formie publikacji naukowej
 15. Prezentacja publikacji

Zasady zaliczenia

W trakcie kolejnych zajęć będą Państwo poznawać różne techniki i narzędzia wspomagające proces rozwoju modeli uczenia maszynowgo.

W wyniku realizacji zadań z poszczególnych zajęć powstaną części składowe potoku uczenia maszynowego (Machine Learning Pipeline) z wykorzystaniem różnych, czasami komplementarnych a czasami alternatywnych technologii.

 • Za wykonywanie na bieżąco zadań z poszczególnych zajęć będą przyznawane punkty.

 • Zadania powinny zostać wykonane przez Państwa do końca dnia poprzedzającego następne zajęcia (o ile w zadaniu nie podano inaczej)

 • Zobowiązuję się ocenić zadania najpóźniej do początku następnych zajęć (czyli np. zadanie z zajęć 2. musi zostać oddane najpóźniej dzień przed zajęciami 3. a wyniki oceny tego zadania zostaną opublikowane najpóźniej w trakcie zajęć 4.)

 • W przypadku braku wykonania zadań w terminie nie zostaną przyznane za nie punkty.

 • W przypadku braku wystawienia przez prowadzącego punktów w terminie, uznaje się przyznanie za zadanie maksymalnej ilości punktów

 • Punkty przysługujące za każde zadanie cząstkowe będą podane przy opisie zadania

  Przelicznik punktów na oceny:

  Ocena % całkowitej liczby punktów
  bardzo dobry (bdb; 5,0) >= 90%
  dobry plus (+db; 4,5) >= 80%
  dobry (db; 4,0) >= 70%
  dostateczny plus (+dst; 3,5) >= 60%
  dostateczny (dst; 3,0) >= 50%
  niedostateczny (ndst; 2,0) < 50%