ium/IUM_01.Wprowadzenie.ipynb
2024-04-09 09:46:32 +02:00

6.5 KiB

Inżynieria uczenia maszynowego

13 marca 2024

1. Wprowadzenie

1.1 Specyfika rozwoju systemów wykorzystujących uczenie maszynowe

Od czego zależy wynik działania systemu?

System "klasyczny":

 • Kod (algorytm)

 • Środowisko

 • Dane wejściowe

  System wykorzystujący uczenie maszynowe:

 • Kod (algorytm) inferencji

 • Środowisko

 • Dane wejściowe

 • Model:

  • Dane trenujące
  • Kod trenujący
  • Architektura
  • Hiperparametry

1.1 Specyfika rozwoju systemów wykorzystujących uczenie maszynowe

 • Trenowanie modeli uczenie maszynowego to "nauka eksperymentalna".
 • Nie da się wydedukować optymalnej architektury parametrów i hiperparametrów.
 • Możemy stawiać hipotezy oparte na intuicji, doświadczeniu (własnym lub cudzym) i analogiach i weryfikować je empirycznie - metodą prób i błędów.
 • .. albo wykorzystując AutoML

1.1 Specyfika rozwoju systemów wykorzystujących uczenie maszynowe

 • Więcej zmiennych wpływających na wynik -> trudniejsza kontrola na działaniem
 • Powolna pętla sprzężenia zwrotnego (slow feedback) - trenowanie może zajmować godziny, dni, miesiące...
 • ... i kosztować $.
 • Nie stać nas na błędy wykrywane po dniach obliczeń!
 • Potrzeba stosowania praktyk i narzędzi, które ułatwią kontrolę nad tymi zmiennymi.

1.2 Narzędzia

 • Kontrola wersji
 • Systemy ciągłej integracji
 • Konteneryzacja i virtualne środowiska
 • Kontrola eksperymentów

1.2.1 Systemy ciągłej integracji

 • Jenkins
 • Github Actions
 • Bamboo
 • Circle CI
 • Team City
 • Gitlab CI

1.2.1 Systemy ciągłej integracji

Systemy takie umożliwiają automatyczne:

 • budowanie

 • testowanie

 • wydawanie

  oprogramowania w stabilnym środowisku.

Działają jako aplikacja webowa z graficznym interfejsem, umożliwiająca łatwe zarządzanie i monitorowanie wykonywanych w niej zadań.

1.2.2 Konteneryzacja i wirtualne środowiska

 • Docker
 • Conda
 • Virtual Env

1.2.2 Konteneryzacja i virtualne środowiska

Konteneryzacja (np. za pomocą Dockera) i wirtualne środowiska (takie jak Conda i ViertualEnv) zapewniają:

 • stabilne
 • odizolowane
 • łatwo konfigurowalne środowisko do rozwoju aplikacji.

1.2.3 Narzędzia do kontroli eksperymentów

1.2.3 Narzędzia do kontroli eksperymentów

Ułatwiają prowadzenie eksperymentów uczenia maszynowego w sposób:

 • powtarzalny
 • kontrolowany
 • zorganizowany