ium/IUM_10.DVC.ipynb
Paweł Skórzewski 8ac25d0bd7 Lab. 10
2024-05-22 08:38:20 +02:00

87 KiB
Raw Blame History

Inżynieria uczenia maszynowego

22 maja 2024

10. DVC

DVC - Data Version Control

 • dvc.org
 • "Version Control System for Machine Learning Projects" (System kontroli wersji dla projektów uczenia maszynowego)
 • Open Source
 • Umożliwia:
  • wersjonowanie danych i modeli. "Git dla danych i modeli"
  • budowanie potoków ("pipeline") definiujących jak budować/trenować/ewaluować modele. "Makefile dla uczenia maszynowego"
  • śledzenie, porównywanie metryk i parametrów
 • ściśle zintegowany z gitem
 • działa niezależnie od używanego języka/bibliotek i systemu operacyjnego
 • 5-minutowe wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=UbL7VUpv1Bs

Śledzenie plików za pomocą DVC

 • dużymi plikami, takimi jak plikami z danymi wejściowymi czy plikami modeli, trudno zarządza się za pomocą gita, ze względu na problemy z:
 • Git posiada rozszerzenie lfs(Large File Storage), które stanowi pewne rozwiązanie tego problemu.
  • Same pliki przechowywane są na specjalnym zdalnym serwerze, w repozytorium przechowywane są jedynie odnośniki do tych plików i pewne metadane
  • Github ma zintegrowany LFS z limitem 1GB dla kont bezpłatnych
 • DVC proponuje podobne podejście co LFS, ale:
  • pliki mogą być przechowywane na niemal dowolnym serwerze, również lokalnie
  • brak limitu wielkości plików (w Git-LFS na Github limit 2GB)
  • DVC zapewnia dodatkowe narzędzie umożliwiające śledzenie plików i ich powiązań z wynikami eksperymentów
  • więcej, patrz tutaj

Instalacja i inicjalizacja

!pip3 install dvc
Requirement already satisfied: dvc in ./venv/lib/python3.10/site-packages (3.50.2)
Requirement already satisfied: attrs>=22.2.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (23.2.0)
Requirement already satisfied: psutil>=5.8 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.9.8)
Requirement already satisfied: zc.lockfile>=1.2.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.0.post1)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml>=0.17.11 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.18.6)
Requirement already satisfied: dvc-http>=2.29.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.32.0)
Requirement already satisfied: shortuuid>=0.5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.0.13)
Requirement already satisfied: platformdirs<4,>=3.1.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.11.0)
Requirement already satisfied: scmrepo<4,>=3.3.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.3.5)
Requirement already satisfied: pygtrie>=2.3.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.5.0)
Requirement already satisfied: dvc-data<3.16,>=3.15 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.15.1)
Requirement already satisfied: fsspec in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2024.5.0)
Requirement already satisfied: dvc-objects in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.1.0)
Requirement already satisfied: grandalf<1,>=0.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.8)
Requirement already satisfied: hydra-core>=1.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.3.2)
Requirement already satisfied: tabulate>=0.8.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.9.0)
Requirement already satisfied: colorama>=0.3.9 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.4.6)
Requirement already satisfied: tomlkit>=0.11.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.12.5)
Requirement already satisfied: rich>=12 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (13.7.1)
Requirement already satisfied: dvc-render<2,>=1.0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.0.2)
Requirement already satisfied: flufl.lock<8,>=5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (7.1.1)
Requirement already satisfied: packaging>=19 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (24.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.1.2)
Requirement already satisfied: flatten-dict<1,>=0.4.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.4.2)
Requirement already satisfied: dulwich in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.22.1)
Requirement already satisfied: configobj>=5.0.6 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.0.8)
Requirement already satisfied: dvc-studio-client<1,>=0.20 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.20.0)
Requirement already satisfied: omegaconf in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.3.0)
Requirement already satisfied: distro>=1.3 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.9.0)
Requirement already satisfied: dpath<3,>=2.1.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.1.6)
Requirement already satisfied: funcy>=1.14 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.0)
Requirement already satisfied: dvc-task<1,>=0.3.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.4.0)
Requirement already satisfied: voluptuous>=0.11.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.14.2)
Requirement already satisfied: kombu in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.3.7)
Requirement already satisfied: shtab<2,>=1.3.4 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.7.1)
Requirement already satisfied: iterative-telemetry>=0.0.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.0.8)
Requirement already satisfied: celery in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.4.0)
Requirement already satisfied: pathspec>=0.10.3 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.12.1)
Requirement already satisfied: requests>=2.22 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.31.0)
Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4.63.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (4.66.2)
Requirement already satisfied: gto<2,>=1.6.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (1.7.1)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.3)
Requirement already satisfied: pydot>=1.2.4 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.0.0)
Requirement already satisfied: six in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from configobj>=5.0.6->dvc) (1.16.0)
Requirement already satisfied: sqltrie<1,>=0.11.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc) (0.11.0)
Requirement already satisfied: dictdiffer>=0.8.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc) (0.9.0)
Requirement already satisfied: diskcache>=5.2.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc) (5.6.3)
Requirement already satisfied: aiohttp-retry>=2.5.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-http>=2.29.0->dvc) (2.8.3)
Requirement already satisfied: billiard<5.0,>=4.2.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (4.2.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: click-plugins>=1.1.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (1.1.1)
Requirement already satisfied: click-repl>=0.2.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (0.3.0)
Requirement already satisfied: vine<6.0,>=5.1.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (5.1.0)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (2024.1)
Requirement already satisfied: click<9.0,>=8.1.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (8.1.7)
Requirement already satisfied: click-didyoumean>=0.3.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (0.3.1)
Requirement already satisfied: atpublic>=2.3 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from flufl.lock<8,>=5->dvc) (4.1.0)
Requirement already satisfied: pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc) (2.7.1)
Requirement already satisfied: semver>=2.13.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc) (3.0.2)
Requirement already satisfied: typer>=0.4.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc) (0.12.3)
Requirement already satisfied: entrypoints in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc) (0.4)
Requirement already satisfied: antlr4-python3-runtime==4.9.* in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from hydra-core>=1.1->dvc) (4.9.3)
Requirement already satisfied: appdirs in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from iterative-telemetry>=0.0.7->dvc) (1.4.4)
Requirement already satisfied: filelock in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from iterative-telemetry>=0.0.7->dvc) (3.14.0)
Requirement already satisfied: amqp<6.0.0,>=5.1.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from kombu->dvc) (5.2.0)
Requirement already satisfied: PyYAML>=5.1.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from omegaconf->dvc) (6.0.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (2024.2.2)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (2.2.1)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (3.3.2)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (3.6)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from rich>=12->dvc) (2.17.2)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from rich>=12->dvc) (3.0.0)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml.clib>=0.2.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from ruamel.yaml>=0.17.11->dvc) (0.2.8)
Requirement already satisfied: pygit2>=1.14.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (1.15.0)
Requirement already satisfied: asyncssh<3,>=2.13.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (2.14.2)
Requirement already satisfied: gitpython>3 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (3.1.43)
Requirement already satisfied: setuptools in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from zc.lockfile>=1.2.1->dvc) (59.6.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (3.9.5)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from asyncssh<3,>=2.13.1->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (4.11.0)
Requirement already satisfied: cryptography>=39.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from asyncssh<3,>=2.13.1->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (42.0.7)
Requirement already satisfied: prompt-toolkit>=3.0.36 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from click-repl>=0.2.0->celery->dvc) (3.0.43)
Requirement already satisfied: gitdb<5,>=4.0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (4.0.11)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=12->dvc) (0.1.2)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.18.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0->gto<2,>=1.6.0->dvc) (2.18.2)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.4.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0->gto<2,>=1.6.0->dvc) (0.7.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.16.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from pygit2>=1.14.0->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (1.16.0)
Requirement already satisfied: orjson in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from sqltrie<1,>=0.11.0->dvc-data<3.16,>=3.15->dvc) (3.10.3)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from typer>=0.4.1->gto<2,>=1.6.0->dvc) (1.5.4)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (4.0.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (1.3.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (1.9.4)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (6.0.5)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc) (1.4.1)
Requirement already satisfied: pycparser in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from cffi>=1.16.0->pygit2>=1.14.0->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (2.22)
Requirement already satisfied: smmap<6,>=3.0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gitdb<5,>=4.0.1->gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (5.0.1)
Requirement already satisfied: wcwidth in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from prompt-toolkit>=3.0.36->click-repl>=0.2.0->celery->dvc) (0.2.13)

Stwórzmy katalog, w którym będziemy przechowywać nasz projekt:

!rm -r -f IUM_10/sample-ml-project-2024
!mkdir -p IUM_10/sample-ml-project-2024
#Jupyter notebook magic https://ipython.readthedocs.io/en/stable/interactive/magics.html#magic-cd
%cd "IUM_10/sample-ml-project-2024"
/home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024
/home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/magics/osm.py:417: UserWarning: This is now an optional IPython functionality, setting dhist requires you to install the `pickleshare` library.
 self.shell.db['dhist'] = compress_dhist(dhist)[-100:]

Inicjalizujemy puste repozytorium Git (możemy też pominąć ten krok i działać w istniejącym już repozytorium)

!git init
Reinitialized existing Git repository in /home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024/.git/

Teraz inicjalizujemy repozytorium DVC:

!dvc init
Initialized DVC repository.

You can now commit the changes to git.

+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
|    DVC has enabled anonymous aggregate usage analytics.     |
|   Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:   |
|       <https://dvc.org/doc/user-guide/analytics>       |
|                                   |
+---------------------------------------------------------------------+

What's next?
------------
- Check out the documentation: <https://dvc.org/doc>
- Get help and share ideas: <https://dvc.org/chat>
- Star us on GitHub: <https://github.com/iterative/dvc>


Zobaczmy jakie pliki dodał (również do repozytorium git) DVC. Ich opis znajdziemy tutaj: https://dvc.org/doc/user-guide/project-structure/internal-files

!git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
	new file:  .dvc/.gitignore
	new file:  .dvc/config
	new file:  .dvcignore

 • .dvc/config - główny plik konfiguracyjny DVC
 • .dvc/config.local - nadpisuje wartości z config, do lokalnych zmian niecommitowanych do repozytorium
 • .dvc/.gitignore - pliki DVC, które nie mają znaleźć się w repo
 • .dvcignore - DVC pomija pliki zdefiniowane w tym pliku (np. aby poprawić wydajność)

Możemy teraz zacommitować zmiany w git:

!git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) a9746ad] Initial commit
 3 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 .dvc/.gitignore
 create mode 100644 .dvc/config
 create mode 100644 .dvcignore

Przygotujmy przykładowe dane, pobierając je z Kaggle:

!kaggle datasets download -d uciml/iris
!unzip -o iris.zip
!rm database.sqlite iris.zip
!mkdir -p data
!mv Iris.csv data/
Downloading iris.zip to /home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024
 0%|                        | 0.00/3.60k [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████████████████████████████████| 3.60k/3.60k [00:00<00:00, 8.23MB/s]
Archive: iris.zip
 inflating: Iris.csv        
 inflating: database.sqlite     

Teraz dodamy plik(i) z danymi do DVC:

!dvc add data/Iris.csv
[?25l⠋ Checking graph                    core>
Adding...                                    
!
Collecting files and computing hashes in data/Iris.csv |0.00 [00:00,   ?file/s
                                        
!
 0% Checking cache in '/home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024/.dvc/cache
                                        
!
 0%|     |Adding data/Iris.csv to cache     0/1 [00:00<?,   ?file/s]
                                        
!
 0%|     |Checking out /home/pawel/ium/IUM_10/sa0/1 [00:00<?,  ?files/s]
100% Adding...|████████████████████████████████████████|1/1 [00:00, 31.90file/s]

To track the changes with git, run:

	git add data/.gitignore data/Iris.csv.dvc

To enable auto staging, run:

	dvc config core.autostage true

 • DVC utworzył plik data/Iris.csv.dvc i dodał oryginalny plik do .gitignore
 • W repozytorium będzie obecny tylko plik *.dvc, zawierający odnośnik do prawdziwego pliku
!git status -u
On branch master
Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
	data/.gitignore
	data/Iris.csv.dvc

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Dodajmy pliki data/Iris.csv.dvc data/.gitignore do repozytorium git, zgodnie z sugestią DVC:

!git add data/Iris.csv.dvc data/.gitignore
!git commit -m "Dodano dane IRIS (DVC)"
[master 92b2c9d] Dodano dane IRIS (DVC)
 2 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 data/.gitignore
 create mode 100644 data/Iris.csv.dvc

Plik *.dvc zawiera m.in. hash pliku. Więcej o plikach *.dvc: link

# %load data/Iris.csv.dvc

Oryginalny plik Iris.csv został przeniesiony do katalogu ./dvc/cache/{wartość hash pliku) i podlinkowany z powrotem do oryginalnej lokalizacji. Sposób tworzenia linków może być różny w zależności od systemu plików.

!ls -l .dvc/cache/files/md5/71
total 8
-r--r--r-- 1 pawel pawel 5107 Sep 19 2019 7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c
!head -n 3 .dvc/cache/files/md5/71/7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c
Id,SepalLengthCm,SepalWidthCm,PetalLengthCm,PetalWidthCm,Species
1,5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
2,4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa

dvc remote

 • Żeby wysłać właściwe pliki śledzone przez DVC do zdalnej lokalizacji (z której będą mogłby być pobrane np. przez system CI albo innych użytkowników), musimy mieć skonfigurowaną taką lokazliację.
 • Służy do tego polecenie dvc remote add.
 • Użyjemy lokalnego "remote". Tutaj będzie to po prostu utworzony wcześniej katalog ~/dvcstore. Taki katalog istnieje też na naszym Jenkinsie, oczywiście należy go podmontować w Dockerze.
 • W rzeczywistych zastosowaniach podalibyśmy tutaj ścieżkę do jakiegoś zasobu dostępnego przez internet jak np. serwer SFTP, ścieżka do AWS S3 itp.

Obsługiwane typy zdalnych lokalizacji (remotes): https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add#supported-storage-types

 • Amazon S3
 • S3-compatible storage
 • Microsoft Azure Blob Storage
 • Google Drive
 • Google Cloud Storage
 • Aliyun OSS
 • SSH
 • HDFS
 • WebHDFS
 • HTTP
 • WebDAV
 • local remote

Dodawanie remote typu local

!dvc remote add -d my_local_remote ~/dvcstore
Setting 'my_local_remote' as a default remote.

!git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
	modified:  .dvc/config

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
!git add .dvc/config
!git commit -m "Added DVC remote"
[master 7123494] Added DVC remote
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

dvc push

Kiedy mamy już skonfigurowany "remote" możemy wypchnąć do niego pliki korzystając z polecenia dvc push:

!dvc push
Collecting                      |1.00 [00:00, 137entry/s]
Pushing
!
 0% Checking cache in '/home/pawel/dvcstore/files/md5'| |0/? [00:00<?,  ?file
                                        
!
 0% Checking cache in '/home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024/.dvc/cache
                                        
!
 0%|     |Pushing to local           0/1 [00:00<?,   ?file/s]
Pushing                                     
1 file pushed

!tree ~/dvcstore
/home/pawel/dvcstore
└── files
  └── md5
    └── 71
      └── 7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c

3 directories, 1 file

dvc pull

Żeby pobrać dane z DVC (np. w innej lokalizacji, przez innego użytkownika), musimy:

 • sklonować repozytorium git (żeby m.in. pobrać pliki *.dvc
 • wykonać dvc pull

Dodawanie nowych plików i modyfikacja istniejących wygląda podobnie jak przy zwykłych plikach śledzonych przez git, tylko zamiast git używamy polecenia dvc a dodatkowo pamiętamy o zarządzaniu plikami *.dvc za pomocą gita:

!head -n -1 data/Iris.csv | tee data/Iris.csv
Id,SepalLengthCm,SepalWidthCm,PetalLengthCm,PetalWidthCm,Species
1,5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
2,4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
3,4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4,4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5,5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa
6,5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa
7,4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa
8,5.0,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
9,4.4,2.9,1.4,0.2,Iris-setosa
10,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
11,5.4,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
12,4.8,3.4,1.6,0.2,Iris-setosa
13,4.8,3.0,1.4,0.1,Iris-setosa
14,4.3,3.0,1.1,0.1,Iris-setosa
15,5.8,4.0,1.2,0.2,Iris-setosa
16,5.7,4.4,1.5,0.4,Iris-setosa
17,5.4,3.9,1.3,0.4,Iris-setosa
18,5.1,3.5,1.4,0.3,Iris-setosa
19,5.7,3.8,1.7,0.3,Iris-setosa
20,5.1,3.8,1.5,0.3,Iris-setosa
21,5.4,3.4,1.7,0.2,Iris-setosa
22,5.1,3.7,1.5,0.4,Iris-setosa
23,4.6,3.6,1.0,0.2,Iris-setosa
24,5.1,3.3,1.7,0.5,Iris-setosa
25,4.8,3.4,1.9,0.2,Iris-setosa
26,5.0,3.0,1.6,0.2,Iris-setosa
27,5.0,3.4,1.6,0.4,Iris-setosa
28,5.2,3.5,1.5,0.2,Iris-setosa
29,5.2,3.4,1.4,0.2,Iris-setosa
30,4.7,3.2,1.6,0.2,Iris-setosa
31,4.8,3.1,1.6,0.2,Iris-setosa
32,5.4,3.4,1.5,0.4,Iris-setosa
33,5.2,4.1,1.5,0.1,Iris-setosa
34,5.5,4.2,1.4,0.2,Iris-setosa
35,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
36,5.0,3.2,1.2,0.2,Iris-setosa
37,5.5,3.5,1.3,0.2,Iris-setosa
38,4.9,3.1,1.5,0.1,Iris-setosa
39,4.4,3.0,1.3,0.2,Iris-setosa
40,5.1,3.4,1.5,0.2,Iris-setosa
41,5.0,3.5,1.3,0.3,Iris-setosa
42,4.5,2.3,1.3,0.3,Iris-setosa
43,4.4,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
44,5.0,3.5,1.6,0.6,Iris-setosa
45,5.1,3.8,1.9,0.4,Iris-setosa
46,4.8,3.0,1.4,0.3,Iris-setosa
47,5.1,3.8,1.6,0.2,Iris-setosa
48,4.6,3.2,1.4,0.2,Iris-setosa
49,5.3,3.7,1.5,0.2,Iris-setosa
50,5.0,3.3,1.4,0.2,Iris-setosa
51,7.0,3.2,4.7,1.4,Iris-versicolor
52,6.4,3.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
53,6.9,3.1,4.9,1.5,Iris-versicolor
54,5.5,2.3,4.0,1.3,Iris-versicolor
55,6.5,2.8,4.6,1.5,Iris-versicolor
56,5.7,2.8,4.5,1.3,Iris-versicolor
57,6.3,3.3,4.7,1.6,Iris-versicolor
58,4.9,2.4,3.3,1.0,Iris-versicolor
59,6.6,2.9,4.6,1.3,Iris-versicolor
60,5.2,2.7,3.9,1.4,Iris-versicolor
61,5.0,2.0,3.5,1.0,Iris-versicolor
62,5.9,3.0,4.2,1.5,Iris-versicolor
63,6.0,2.2,4.0,1.0,Iris-versicolor
64,6.1,2.9,4.7,1.4,Iris-versicolor
65,5.6,2.9,3.6,1.3,Iris-versicolor
66,6.7,3.1,4.4,1.4,Iris-versicolor
67,5.6,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
68,5.8,2.7,4.1,1.0,Iris-versicolor
69,6.2,2.2,4.5,1.5,Iris-versicolor
70,5.6,2.5,3.9,1.1,Iris-versicolor
71,5.9,3.2,4.8,1.8,Iris-versicolor
72,6.1,2.8,4.0,1.3,Iris-versicolor
73,6.3,2.5,4.9,1.5,Iris-versicolor
74,6.1,2.8,4.7,1.2,Iris-versicolor
75,6.4,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
76,6.6,3.0,4.4,1.4,Iris-versicolor
77,6.8,2.8,4.8,1.4,Iris-versicolor
78,6.7,3.0,5.0,1.7,Iris-versicolor
79,6.0,2.9,4.5,1.5,Iris-versicolor
80,5.7,2.6,3.5,1.0,Iris-versicolor
81,5.5,2.4,3.8,1.1,Iris-versicolor
82,5.5,2.4,3.7,1.0,Iris-versicolor
83,5.8,2.7,3.9,1.2,Iris-versicolor
84,6.0,2.7,5.1,1.6,Iris-versicolor
85,5.4,3.0,4.5,1.5,Iris-versicolor
86,6.0,3.4,4.5,1.6,Iris-versicolor
87,6.7,3.1,4.7,1.5,Iris-versicolor
88,6.3,2.3,4.4,1.3,Iris-versicolor
89,5.6,3.0,4.1,1.3,Iris-versicolor
90,5.5,2.5,4.0,1.3,Iris-versicolor
91,5.5,2.6,4.4,1.2,Iris-versicolor
92,6.1,3.0,4.6,1.4,Iris-versicolor
93,5.8,2.6,4.0,1.2,Iris-versicolor
94,5.0,2.3,3.3,1.0,Iris-versicolor
95,5.6,2.7,4.2,1.3,Iris-versicolor
96,5.7,3.0,4.2,1.2,Iris-versicolor
97,5.7,2.9,4.2,1.3,Iris-versicolor
98,6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor
99,5.1,2.5,3.0,1.1,Iris-versicolor
100,5.7,2.8,4.1,1.3,Iris-versicolor
101,6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica
102,5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
103,7.1,3.0,5.9,2.1,Iris-virginica
104,6.3,2.9,5.6,1.8,Iris-virginica
105,6.5,3.0,5.8,2.2,Iris-virginica
106,7.6,3.0,6.6,2.1,Iris-virginica
107,4.9,2.5,4.5,1.7,Iris-virginica
108,7.3,2.9,6.3,1.8,Iris-virginica
109,6.7,2.5,5.8,1.8,Iris-virginica
110,7.2,3.6,6.1,2.5,Iris-virginica
111,6.5,3.2,5.1,2.0,Iris-virginica
112,6.4,2.7,5.3,1.9,Iris-virginica
113,6.8,3.0,5.5,2.1,Iris-virginica
114,5.7,2.5,5.0,2.0,Iris-virginica
115,5.8,2.8,5.1,2.4,Iris-virginica
116,6.4,3.2,5.3,2.3,Iris-virginica
117,6.5,3.0,5.5,1.8,Iris-virginica
118,7.7,3.8,6.7,2.2,Iris-virginica
119,7.7,2.6,6.9,2.3,Iris-virginica
120,6.0,2.2,5.0,1.5,Iris-virginica
121,6.9,3.2,5.7,2.3,Iris-virginica
122,5.6,2.8,4.9,2.0,Iris-virginica
123,7.7,2.8,6.7,2.0,Iris-virginica
124,6.3,2.7,4.9,1.8,Iris-virginica
125,6.7,3.3,5.7,2.1,Iris-virginica
126,7.2,3.2,6.0,1.8,Iris-virginica
127,6.2,2.8,4.8,1.8,Iris-virginica
128,6.1,3.0,4.9,1.8,Iris-virginica
129,6.4,2.8,5.6,2.1,Iris-virginica
130,7.2,3.0,5.8,1.6,Iris-virginica
131,7.4,2.8,6.1,1.9,Iris-virginica
132,7.9,3.8,6.4,2.0,Iris-virginica
133,6.4,2.8,5.6,2.2,Iris-virginica
134,6.3,2.8,5.1,1.5,Iris-virginica
135,6.1,2.6,5.6,1.4,Iris-virginica
136,7.7,3.0,6.1,2.3,Iris-virginica
137,6.3,3.4,5.6,2.4,Iris-virginica
138,6.4,3.1,5.5,1.8,Iris-virginica
139,6.0,3.0,4.8,1.8,Iris-virginica
140,6.9,3.1,5.4,2.1,Iris-virginica
141,6.7,3.1,5.6,2.4,Iris-virginica
142,6.9,3.1,5.1,2.3,Iris-virginica
143,5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
144,6.8,3.2,5.9,2.3,Iris-virginica
145,6.7,3.3,5.7,2.5,Iris-virginica
146,6.7,3.0,5.2,2.3,Iris-virginica
147,6.3,2.5,5.0,1.9,Iris-virginica
148,6.5,3.0,5.2,2.0,Iris-virginica
149,6.2,3.4,5.4,2.3,Iris-virginica
!git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
!dvc status
data/Iris.csv.dvc:                               
	changed outs:
		modified:      data/Iris.csv

!dvc add data/Iris.csv
[?25l⠋ Checking graph                    core>
Adding...                                    
!
Collecting files and computing hashes in data/Iris.csv |0.00 [00:00,   ?file/s
                                        
!
 0% Checking cache in '/home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024/.dvc/cache
                                        
!
 0%|     |Adding data/Iris.csv to cache     0/1 [00:00<?,   ?file/s]
                                        
!
 0%|     |Checking out /home/pawel/ium/IUM_10/sa0/1 [00:00<?,  ?files/s]
100% Adding...|████████████████████████████████████████|1/1 [00:00, 50.81file/s]

To track the changes with git, run:

	git add data/Iris.csv.dvc

To enable auto staging, run:

	dvc config core.autostage true

!git add data/Iris.csv.dvc
!git commit -m "Removed last line from Iris dataset"
[master 9de24e1] Removed last line from Iris dataset
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
!wc -l .dvc/cache/files/md5/*/*
 151 .dvc/cache/files/md5/71/7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c
 150 .dvc/cache/files/md5/bc/cff2e578d76852294184c1dce9fdbf
 301 total

dvc checkout

 • Polecenia dvc checkout używamy razem z git checkout, żeby zmienić gałąź, na której pracujemy.
 • DVC podmieni wersje plików śledzonych przez siebie na pochodzące z innej gałęzi (o ile pliki te się różnią i różnią się pliki *.dvc na odpowiednich gałęziach)
 • Zmiana gałęzi przez git powoduje (ewentualną) zmianę plików *.dvc a dvc checkout kopiuje/linkuje pliki z katalogu .dvc/cache o wartościach hash odpowiadających tym z plików *.dvc.

Wymiana danych między projektami

 • za pomocą poleceń dvc import i dvc update możemy dodać i później aktualizować pliki śledzone przez DVC w innym repozytorium
!dvc import https://github.com/iterative/dataset-registry \
       get-started/data.xml -o data/data.xml
Importing 'get-started/data.xml (https://github.com/iterative/dataset-registry)' -> 'data/data.xml'
 0% Downloading data.xml|              |0/1 [00:00<?,  ?files/s]
!
 0%|     |get-started/data.xml      0.00/13.8M [00:00<?,    ?B/s]
 0%|     |get-started/data.xml   16.5k/13.8M [00:00<01:47,   135kB/s]
 0%|     |get-started/data.xml   66.5k/13.8M [00:00<00:48,   294kB/s]
 1%|     |get-started/data.xml    102k/13.8M [00:00<00:48,   295kB/s]
 2%|▏     |get-started/data.xml    221k/13.8M [00:00<00:25,   566kB/s]
 3%|▎     |get-started/data.xml    374k/13.8M [00:00<00:17,   813kB/s]
 3%|▎     |get-started/data.xml    493k/13.8M [00:00<00:15,   873kB/s]
 5%|▍     |get-started/data.xml    697k/13.8M [00:00<00:12,  1.10MB/s]
 6%|▌     |get-started/data.xml    799k/13.8M [00:01<00:13,  1.02MB/s]
 7%|▋     |get-started/data.xml    935k/13.8M [00:01<00:12,  1.05MB/s]
 8%|▊     |get-started/data.xml   1.05M/13.8M [00:01<00:12,  1.07MB/s]
 8%|▊     |get-started/data.xml   1.10M/13.8M [00:01<00:15,   872kB/s]
 9%|▉     |get-started/data.xml   1.24M/13.8M [00:01<00:13,   991kB/s]
 10%|▉     |get-started/data.xml   1.38M/13.8M [00:01<00:12,  1.03MB/s]
 11%|█     |get-started/data.xml   1.51M/13.8M [00:01<00:12,  1.06MB/s]
 12%|█▏    |get-started/data.xml   1.66M/13.8M [00:01<00:11,  1.12MB/s]
 13%|█▎    |get-started/data.xml   1.77M/13.8M [00:02<00:11,  1.07MB/s]
 14%|█▍    |get-started/data.xml   1.91M/13.8M [00:02<00:11,  1.09MB/s]
 15%|█▍    |get-started/data.xml   2.04M/13.8M [00:02<00:11,  1.11MB/s]
 16%|█▌    |get-started/data.xml   2.19M/13.8M [00:02<00:10,  1.15MB/s]
 17%|█▋    |get-started/data.xml   2.32M/13.8M [00:02<00:10,  1.15MB/s]
 18%|█▊    |get-started/data.xml   2.42M/13.8M [00:02<00:11,  1.04MB/s]
 18%|█▊    |get-started/data.xml   2.52M/13.8M [00:02<00:12,   958kB/s]
 19%|█▉    |get-started/data.xml   2.62M/13.8M [00:02<00:12,   923kB/s]
 20%|█▉    |get-started/data.xml   2.72M/13.8M [00:03<00:12,   895kB/s]
 20%|██    |get-started/data.xml   2.82M/13.8M [00:03<00:12,   917kB/s]
 21%|██    |get-started/data.xml   2.92M/13.8M [00:03<00:12,   888kB/s]
 22%|██▏    |get-started/data.xml   3.00M/13.8M [00:03<00:14,   802kB/s]
 23%|██▎    |get-started/data.xml   3.10M/13.8M [00:03<00:13,   847kB/s]
 23%|██▎    |get-started/data.xml   3.20M/13.8M [00:03<00:13,   847kB/s]
 24%|██▍    |get-started/data.xml   3.30M/13.8M [00:03<00:12,   857kB/s]
 25%|██▍    |get-started/data.xml   3.40M/13.8M [00:03<00:12,   850kB/s]
 25%|██▌    |get-started/data.xml   3.49M/13.8M [00:04<00:14,   768kB/s]
 26%|██▌    |get-started/data.xml   3.59M/13.8M [00:04<00:12,   830kB/s]
 27%|██▋    |get-started/data.xml   3.69M/13.8M [00:04<00:12,   834kB/s]
 27%|██▋    |get-started/data.xml   3.78M/13.8M [00:04<00:12,   841kB/s]
 28%|██▊    |get-started/data.xml   3.90M/13.8M [00:04<00:12,   841kB/s]
 29%|██▉    |get-started/data.xml   4.00M/13.8M [00:04<00:12,   845kB/s]
 30%|██▉    |get-started/data.xml   4.10M/13.8M [00:04<00:11,   890kB/s]
 30%|███    |get-started/data.xml   4.20M/13.8M [00:04<00:11,   895kB/s]
 31%|███▏   |get-started/data.xml   4.32M/13.8M [00:04<00:11,   860kB/s]
 32%|███▏   |get-started/data.xml   4.42M/13.8M [00:05<00:10,   900kB/s]
 33%|███▎   |get-started/data.xml   4.53M/13.8M [00:05<00:11,   880kB/s]
 33%|███▎   |get-started/data.xml   4.58M/13.8M [00:05<00:14,   682kB/s]
 34%|███▎   |get-started/data.xml   4.65M/13.8M [00:05<00:14,   641kB/s]
 34%|███▍   |get-started/data.xml   4.68M/13.8M [00:05<00:17,   539kB/s]
 34%|███▍   |get-started/data.xml   4.71M/13.8M [00:05<00:20,   465kB/s]
 34%|███▍   |get-started/data.xml   4.75M/13.8M [00:05<00:22,   412kB/s]
 35%|███▍   |get-started/data.xml   4.80M/13.8M [00:06<00:22,   414kB/s]
 35%|███▌   |get-started/data.xml   4.85M/13.8M [00:06<00:22,   417kB/s]
 35%|███▌   |get-started/data.xml   4.88M/13.8M [00:06<00:24,   376kB/s]
 36%|███▌   |get-started/data.xml   4.93M/13.8M [00:06<00:23,   389kB/s]
 36%|███▌   |get-started/data.xml   4.96M/13.8M [00:06<00:25,   357kB/s]
 36%|███▋   |get-started/data.xml   5.01M/13.8M [00:06<00:24,   376kB/s]
 37%|███▋   |get-started/data.xml   5.06M/13.8M [00:06<00:23,   388kB/s]
 37%|███▋   |get-started/data.xml   5.10M/13.8M [00:06<00:25,   356kB/s]
 37%|███▋   |get-started/data.xml   5.15M/13.8M [00:07<00:24,   375kB/s]
 38%|███▊   |get-started/data.xml   5.18M/13.8M [00:07<00:25,   347kB/s]
 38%|███▊   |get-started/data.xml   5.25M/13.8M [00:07<00:21,   409kB/s]
 38%|███▊   |get-started/data.xml   5.28M/13.8M [00:07<00:24,   371kB/s]
 39%|███▊   |get-started/data.xml   5.33M/13.8M [00:07<00:22,   387kB/s]
 39%|███▉   |get-started/data.xml   5.38M/13.8M [00:07<00:22,   394kB/s]
 39%|███▉   |get-started/data.xml   5.43M/13.8M [00:07<00:21,   405kB/s]
 40%|███▉   |get-started/data.xml   5.48M/13.8M [00:07<00:21,   410kB/s]
 40%|████   |get-started/data.xml   5.53M/13.8M [00:08<00:20,   413kB/s]
 41%|████   |get-started/data.xml   5.59M/13.8M [00:08<00:18,   455kB/s]
 41%|████   |get-started/data.xml   5.64M/13.8M [00:08<00:19,   442kB/s]
 41%|████▏   |get-started/data.xml   5.69M/13.8M [00:08<00:19,   434kB/s]
 42%|████▏   |get-started/data.xml   5.74M/13.8M [00:08<00:19,   426kB/s]
 42%|████▏   |get-started/data.xml   5.79M/13.8M [00:08<00:19,   422kB/s]
 43%|████▎   |get-started/data.xml   5.86M/13.8M [00:08<00:18,   458kB/s]
 43%|████▎   |get-started/data.xml   5.91M/13.8M [00:08<00:18,   447kB/s]
 43%|████▎   |get-started/data.xml   5.96M/13.8M [00:09<00:19,   431kB/s]
 44%|████▎   |get-started/data.xml   6.02M/13.8M [00:09<00:17,   464kB/s]
 44%|████▍   |get-started/data.xml   6.06M/13.8M [00:09<00:19,   412kB/s]
 44%|████▍   |get-started/data.xml   6.13M/13.8M [00:09<00:17,   455kB/s]
 45%|████▍   |get-started/data.xml   6.16M/13.8M [00:09<00:19,   404kB/s]
 45%|████▌   |get-started/data.xml   6.24M/13.8M [00:09<00:16,   492kB/s]
 46%|████▌   |get-started/data.xml   6.29M/13.8M [00:09<00:16,   470kB/s]
 46%|████▌   |get-started/data.xml   6.34M/13.8M [00:09<00:17,   455kB/s]
 47%|████▋   |get-started/data.xml   6.41M/13.8M [00:10<00:15,   486kB/s]
 47%|████▋   |get-started/data.xml   6.47M/13.8M [00:10<00:15,   507kB/s]
 47%|████▋   |get-started/data.xml   6.52M/13.8M [00:10<00:15,   483kB/s]
 48%|████▊   |get-started/data.xml   6.57M/13.8M [00:10<00:15,   486kB/s]
 48%|████▊   |get-started/data.xml   6.64M/13.8M [00:10<00:15,   488kB/s]
 49%|████▊   |get-started/data.xml   6.71M/13.8M [00:10<00:14,   509kB/s]
 49%|████▉   |get-started/data.xml   6.77M/13.8M [00:10<00:14,   523kB/s]
 50%|████▉   |get-started/data.xml   6.86M/13.8M [00:10<00:12,   576kB/s]
 50%|█████   |get-started/data.xml   6.92M/13.8M [00:11<00:12,   569kB/s]
 51%|█████   |get-started/data.xml   7.01M/13.8M [00:11<00:11,   607kB/s]
 51%|█████▏  |get-started/data.xml   7.07M/13.8M [00:11<00:11,   592kB/s]
 52%|█████▏  |get-started/data.xml   7.14M/13.8M [00:11<00:11,   582kB/s]
 52%|█████▏  |get-started/data.xml   7.20M/13.8M [00:11<00:12,   574kB/s]
 53%|█████▎  |get-started/data.xml   7.25M/13.8M [00:11<00:12,   528kB/s]
 53%|█████▎  |get-started/data.xml   7.32M/13.8M [00:11<00:12,   537kB/s]
 54%|█████▎  |get-started/data.xml   7.40M/13.8M [00:11<00:11,   585kB/s]
 54%|█████▍  |get-started/data.xml   7.50M/13.8M [00:12<00:09,   658kB/s]
 55%|█████▍  |get-started/data.xml   7.57M/13.8M [00:12<00:10,   629kB/s]
 56%|█████▌  |get-started/data.xml   7.65M/13.8M [00:12<00:09,   651kB/s]
 56%|█████▌  |get-started/data.xml   7.74M/13.8M [00:12<00:09,   667kB/s]
 57%|█████▋  |get-started/data.xml   7.80M/13.8M [00:12<00:09,   637kB/s]
 57%|█████▋  |get-started/data.xml   7.90M/13.8M [00:12<00:08,   698kB/s]
 58%|█████▊  |get-started/data.xml   8.00M/13.8M [00:12<00:08,   739kB/s]
 59%|█████▉  |get-started/data.xml   8.10M/13.8M [00:12<00:07,   765kB/s]
 60%|█████▉  |get-started/data.xml   8.20M/13.8M [00:13<00:07,   791kB/s]
 60%|██████  |get-started/data.xml   8.33M/13.8M [00:13<00:06,   889kB/s]
 61%|██████▏  |get-started/data.xml   8.45M/13.8M [00:13<00:06,   901kB/s]
 62%|██████▏  |get-started/data.xml   8.55M/13.8M [00:13<00:06,   893kB/s]
 63%|██████▎  |get-started/data.xml   8.70M/13.8M [00:13<00:05,   987kB/s]
 64%|██████▍  |get-started/data.xml   8.81M/13.8M [00:13<00:05,  1.00MB/s]
 65%|██████▌  |get-started/data.xml   8.96M/13.8M [00:13<00:04,  1.05MB/s]
 66%|██████▌  |get-started/data.xml   9.11M/13.8M [00:13<00:04,  1.12MB/s]
 67%|██████▋  |get-started/data.xml   9.26M/13.8M [00:14<00:04,  1.16MB/s]
 68%|██████▊  |get-started/data.xml   9.43M/13.8M [00:14<00:03,  1.24MB/s]
 70%|██████▉  |get-started/data.xml   9.60M/13.8M [00:14<00:03,  1.29MB/s]
 71%|███████  |get-started/data.xml   9.76M/13.8M [00:14<00:03,  1.36MB/s]
 72%|███████▏ |get-started/data.xml   9.94M/13.8M [00:14<00:02,  1.42MB/s]
 74%|███████▎ |get-started/data.xml   10.1M/13.8M [00:14<00:02,  1.45MB/s]
 75%|███████▌ |get-started/data.xml   10.3M/13.8M [00:14<00:02,  1.53MB/s]
 77%|███████▋ |get-started/data.xml   10.6M/13.8M [00:14<00:02,  1.61MB/s]
 78%|███████▊ |get-started/data.xml   10.8M/13.8M [00:15<00:01,  1.68MB/s]
 80%|███████▉ |get-started/data.xml   11.0M/13.8M [00:15<00:01,  1.77MB/s]
 82%|████████▏ |get-started/data.xml   11.2M/13.8M [00:15<00:01,  1.89MB/s]
 83%|████████▎ |get-started/data.xml   11.5M/13.8M [00:15<00:01,  1.96MB/s]
 85%|████████▌ |get-started/data.xml   11.8M/13.8M [00:15<00:01,  1.98MB/s]
 87%|████████▋ |get-started/data.xml   12.0M/13.8M [00:15<00:00,  2.13MB/s]
 89%|████████▉ |get-started/data.xml   12.3M/13.8M [00:15<00:00,  2.20MB/s]
 91%|█████████▏|get-started/data.xml   12.6M/13.8M [00:15<00:00,  2.30MB/s]
 94%|█████████▎|get-started/data.xml   12.9M/13.8M [00:15<00:00,  2.37MB/s]
 96%|█████████▌|get-started/data.xml   13.2M/13.8M [00:16<00:00,  2.50MB/s]
 97%|█████████▋|get-started/data.xml   13.4M/13.8M [00:16<00:00,  2.01MB/s]
 98%|█████████▊|get-started/data.xml   13.5M/13.8M [00:16<00:00,  1.73MB/s]
100%|██████████|get-started/data.xml   13.8M/13.8M [00:16<00:00,  1.81MB/s]
                                        
To track the changes with git, run:

	git add data/data.xml.dvc data/.gitignore

To enable auto staging, run:

	dvc config core.autostage true

!dvc status
Data and pipelines are up to date.                       

ls -l data
total 14124
-rw-r--r-- 1 pawel pawel   5072 May 22 07:57 Iris.csv
-rw-r--r-- 1 pawel pawel    88 May 22 07:57 Iris.csv.dvc
-rw-r--r-- 1 pawel pawel 14445097 May 22 07:59 data.xml
-rw-r--r-- 1 pawel pawel   296 May 22 07:59 data.xml.dvc

DVC pipelines

 • Wprowadzenie: https://youtu.be/71IGzyH95UY
 • Getting started: https://dvc.org/doc/start/data-pipelines
 • DVC pipelines pozwalają zbudować (za pomocą polecenia dvc run) lub zdefiniować (edytując plik dvc.yaml) graf zależności między krokami wykonywanymi w naszym projekcie (takimi jak "przygotowanie danych", "uczenie", "ewaluacja").
 • Tak zdefiniowany pipeline można potem uruchomić za pomocą polecenia dvc reproduce.

Zadania [5 pkt + dodatkowo 10 pkt]

Termin: 29 maja 2024

 1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]
 2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]
 3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [3pkt]
 4. [Dodatkowo] Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik dvc.yaml opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z materiałów "Getting started", link powyżej) [10pkt (opcjonalne)]

SSH remote

Jednym z remote obsługiwanych przez DVC jest SFTP/SSH. W celu jego wykorzystania na serwerze tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl utworzony został użytkownik ium-sftp i skonfigurowany serwer SFTP. Został też dla niego wygenerowany klucz ssh, który został dodany jako "Jenkins credential" (patrz opis konfiguracji na Jenkins poniżej)

Lokalnie

Będziemy potrzebować zależności (szczegóły)

conda install dvc-ssh

albo

pip install dvc[ssh] paramiko

# conda install -c conda-forge dvc-ssh

!pip install dvc[ssh] paramiko
Requirement already satisfied: dvc[ssh] in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (3.50.2)
Collecting paramiko
 Downloading paramiko-3.4.0-py3-none-any.whl (225 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 225.9/225.9 KB 4.1 MB/s eta 0:00:00a 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: ruamel.yaml>=0.17.11 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.18.6)
Requirement already satisfied: fsspec in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2024.5.0)
Requirement already satisfied: dvc-studio-client<1,>=0.20 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.20.0)
Requirement already satisfied: tomlkit>=0.11.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.12.5)
Requirement already satisfied: dvc-objects in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (5.1.0)
Requirement already satisfied: distro>=1.3 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.9.0)
Requirement already satisfied: pygtrie>=2.3.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.5.0)
Requirement already satisfied: voluptuous>=0.11.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.14.2)
Requirement already satisfied: attrs>=22.2.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (23.2.0)
Requirement already satisfied: dvc-http>=2.29.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.32.0)
Requirement already satisfied: rich>=12 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (13.7.1)
Requirement already satisfied: dulwich in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.22.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.1.2)
Requirement already satisfied: shortuuid>=0.5 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.0.13)
Requirement already satisfied: flufl.lock<8,>=5 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (7.1.1)
Requirement already satisfied: kombu in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (5.3.7)
Requirement already satisfied: iterative-telemetry>=0.0.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.0.8)
Requirement already satisfied: dpath<3,>=2.1.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.1.6)
Requirement already satisfied: colorama>=0.3.9 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.4.6)
Requirement already satisfied: celery in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (5.4.0)
Requirement already satisfied: packaging>=19 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (24.0)
Requirement already satisfied: tabulate>=0.8.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.9.0)
Requirement already satisfied: shtab<2,>=1.3.4 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.7.1)
Requirement already satisfied: scmrepo<4,>=3.3.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.3.5)
Requirement already satisfied: dvc-render<2,>=1.0.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.0.2)
Requirement already satisfied: gto<2,>=1.6.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.7.1)
Requirement already satisfied: pydot>=1.2.4 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.0.0)
Requirement already satisfied: psutil>=5.8 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (5.9.8)
Requirement already satisfied: configobj>=5.0.6 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (5.0.8)
Requirement already satisfied: funcy>=1.14 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.0)
Requirement already satisfied: grandalf<1,>=0.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.8)
Requirement already satisfied: dvc-task<1,>=0.3.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.4.0)
Requirement already satisfied: requests>=2.22 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.31.0)
Requirement already satisfied: zc.lockfile>=1.2.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.0.post1)
Requirement already satisfied: flatten-dict<1,>=0.4.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.4.2)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.3)
Requirement already satisfied: pathspec>=0.10.3 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (0.12.1)
Requirement already satisfied: hydra-core>=1.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (1.3.2)
Requirement already satisfied: omegaconf in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (2.3.0)
Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4.63.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (4.66.2)
Requirement already satisfied: dvc-data<3.16,>=3.15 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.15.1)
Requirement already satisfied: platformdirs<4,>=3.1.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc[ssh]) (3.11.0)
Collecting dvc-ssh<5,>=4
 Downloading dvc_ssh-4.1.1-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting bcrypt>=3.2
 Downloading bcrypt-4.1.3-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl (283 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 283.7/283.7 KB 12.6 MB/s eta 0:00:00
[?25hCollecting pynacl>=1.5
 Downloading PyNaCl-1.5.0-cp36-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.manylinux_2_24_x86_64.whl (856 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 856.7/856.7 KB 14.2 MB/s eta 0:00:00a 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: cryptography>=3.3 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from paramiko) (42.0.7)
Requirement already satisfied: six in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from configobj>=5.0.6->dvc[ssh]) (1.16.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from cryptography>=3.3->paramiko) (1.16.0)
Requirement already satisfied: diskcache>=5.2.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc[ssh]) (5.6.3)
Requirement already satisfied: dictdiffer>=0.8.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc[ssh]) (0.9.0)
Requirement already satisfied: sqltrie<1,>=0.11.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-data<3.16,>=3.15->dvc[ssh]) (0.11.0)
Requirement already satisfied: aiohttp-retry>=2.5.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (2.8.3)
Collecting sshfs[bcrypt]>=2023.4.1
 Downloading sshfs-2024.4.1-py3-none-any.whl (15 kB)
Requirement already satisfied: billiard<5.0,>=4.2.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (4.2.0)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (2024.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: vine<6.0,>=5.1.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (5.1.0)
Requirement already satisfied: click-plugins>=1.1.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (1.1.1)
Requirement already satisfied: click-repl>=0.2.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (0.3.0)
Requirement already satisfied: click<9.0,>=8.1.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (8.1.7)
Requirement already satisfied: click-didyoumean>=0.3.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc[ssh]) (0.3.1)
Requirement already satisfied: atpublic>=2.3 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from flufl.lock<8,>=5->dvc[ssh]) (4.1.0)
Requirement already satisfied: semver>=2.13.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (3.0.2)
Requirement already satisfied: pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (2.7.1)
Requirement already satisfied: entrypoints in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (0.4)
Requirement already satisfied: typer>=0.4.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (0.12.3)
Requirement already satisfied: antlr4-python3-runtime==4.9.* in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from hydra-core>=1.1->dvc[ssh]) (4.9.3)
Requirement already satisfied: filelock in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from iterative-telemetry>=0.0.7->dvc[ssh]) (3.14.0)
Requirement already satisfied: appdirs in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from iterative-telemetry>=0.0.7->dvc[ssh]) (1.4.4)
Requirement already satisfied: amqp<6.0.0,>=5.1.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from kombu->dvc[ssh]) (5.2.0)
Requirement already satisfied: PyYAML>=5.1.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from omegaconf->dvc[ssh]) (6.0.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc[ssh]) (2024.2.2)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc[ssh]) (3.6)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc[ssh]) (3.3.2)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc[ssh]) (2.2.1)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from rich>=12->dvc[ssh]) (2.17.2)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from rich>=12->dvc[ssh]) (3.0.0)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml.clib>=0.2.7 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from ruamel.yaml>=0.17.11->dvc[ssh]) (0.2.8)
Requirement already satisfied: pygit2>=1.14.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (1.15.0)
Requirement already satisfied: gitpython>3 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (3.1.43)
Requirement already satisfied: asyncssh<3,>=2.13.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (2.14.2)
Requirement already satisfied: setuptools in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from zc.lockfile>=1.2.1->dvc[ssh]) (59.6.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (3.9.5)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from asyncssh<3,>=2.13.1->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (4.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography>=3.3->paramiko) (2.22)
Requirement already satisfied: prompt-toolkit>=3.0.36 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from click-repl>=0.2.0->celery->dvc[ssh]) (3.0.43)
Requirement already satisfied: gitdb<5,>=4.0.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (4.0.11)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=12->dvc[ssh]) (0.1.2)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.18.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0->gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (2.18.2)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.4.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0->gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (0.7.0)
Requirement already satisfied: orjson in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from sqltrie<1,>=0.11.0->dvc-data<3.16,>=3.15->dvc[ssh]) (3.10.3)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from typer>=0.4.1->gto<2,>=1.6.0->dvc[ssh]) (1.5.4)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (4.0.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (1.3.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (6.0.5)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (1.9.4)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from aiohttp->aiohttp-retry>=2.5.0->dvc-http>=2.29.0->dvc[ssh]) (1.4.1)
Requirement already satisfied: smmap<6,>=3.0.1 in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from gitdb<5,>=4.0.1->gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc[ssh]) (5.0.1)
Requirement already satisfied: wcwidth in /home/pawel/ium/venv/lib/python3.10/site-packages (from prompt-toolkit>=3.0.36->click-repl>=0.2.0->celery->dvc[ssh]) (0.2.13)
Installing collected packages: bcrypt, pynacl, paramiko, sshfs, dvc-ssh
Successfully installed bcrypt-4.1.3 dvc-ssh-4.1.1 paramiko-3.4.0 pynacl-1.5.0 sshfs-2024.4.1
## Poniższe są potrzebne, żeby polecania dvc remote działały:
!sudo apt install libssl3 libffi7
[sudo] password for pawel: 

Dodajemy remote:

!dvc remote add -f -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl
Setting 'ium_ssh_remote' as a default remote.

!dvc remote list
my_local_remote	/home/pawel/dvcstore
ium_ssh_remote	ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl


Zapisujemy hasło:

!dvc remote modify --local ium_ssh_remote password IUM@2021


Pushujemy do skonfigurowanego remote:

!dvc push
Collecting                      |1.00 [00:00, 252entry/s]
Pushing
!
 0% Checking cache in 'files/md5'|         |0/? [00:00<?,  ?files/s]
                                        
!
 0% Checking cache in '/home/pawel/ium/IUM_10/sample-ml-project-2024/.dvc/cache
                                        
!
 0%|     |Pushing to ssh            0/1 [00:00<?,   ?file/s]

!

 0%|     |/home/pawel/ium/IUM_10/sample-m0.00/4.95k [00:00<?,    ?B/s]

                                        
100%|██████████|Pushing to ssh          1/1 [00:00<00:00, 8.63file/s]
Pushing                                     
1 file pushed


Jenkins

W Jenkins można użyć mechanizmu "Credentials", żeby w bezpieczny sposób przekazać hasło albo klucz prywatny.

Takie dane dla użytkownika ium-sftp zostały stworzone na Jenkinsie:

Opis używania "Credentials" w Jenkinsfile: https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/jenkinsfile/#for-other-credential-types

Klucza ssh można użyć tak:

withCredentials(
  [sshUserPrivateKey(credentialsId: '48ac7004-216e-4260-abba-1fe5db753e18', keyFileVariable: 'IUM_SFTP_KEY', passphraseVariable: '', usernameVariable: '')]) {
        sh 'dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp'
        sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote keyfile $IUM_SFTP_KEY'
        sh 'dvc pull'}

Secret text tak:

  withCredentials([string(credentialsId: 'ium-sftp-password', variable: 'IUM_SFTP_PASS')]) {
        sh 'dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp'
        sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_PASS'
        sh 'dvc pull'
  }

Przykład konfiguracji: