Go to file
2021-06-01 16:40:58 +02:00
files Drobne poprawki. 2021-06-01 01:28:45 +02:00
.gitignore Wykres interaktywny. 2021-05-31 22:16:04 +02:00
est_weights.png Drobne poprawki. 2021-06-01 01:28:45 +02:00
fires_thefts.csv code and data 2021-05-27 20:46:48 +02:00
kernel_regression.ipynb comments to code 2021-06-01 16:30:04 +02:00
KernelRegression.py zmiana nazwy zmiennej 2021-06-01 16:40:58 +02:00
symmetric.PNG test push 2021-05-27 20:43:56 +02:00