Projekt grupowy z przedmiotu 'Sztuczna Inteligencja'
Go to file
Adam Osiowy db402d3d71 fix paths in raports 2021-04-02 22:47:20 +02:00
resources fix paths in raports 2021-04-02 22:47:20 +02:00
src refactor 2021-04-02 22:39:43 +02:00
.gitignore final 2020-05-19 21:14:55 +02:00
README.md chwilowo wyswietlanie datasetu z opisem 2020-05-16 18:09:18 +02:00
requirements.txt final 2020-06-09 22:16:34 +02:00

README.md

Credits

  • Do projektu użyliśmy zdjęć z tego repozytorium.