Go to file
s464913 96e8535023 Update Dockerfile 2024-06-01 17:54:53 +02:00
stats Dockerfile 2024-04-02 14:15:04 +02:00
.gitignore IUM_06 2024-05-04 15:42:16 +02:00
Dockerfile Update Dockerfile 2024-06-01 17:54:53 +02:00
IUM_2.ipynb Dockerfile 2024-04-01 19:14:34 +02:00
Jenkinsfile IUM_06 2024-05-04 16:19:51 +02:00
README.md init 2024-03-16 09:26:36 +01:00
create-dataset.py IUM_05 2024-04-15 12:58:41 +02:00
create-dataset.sh Dockerfile 2024-04-01 13:53:46 +02:00
dataset-stats.py IUM_05 2024-04-15 12:58:41 +02:00
dataset-stats.sh Dockerfile 2024-04-01 19:14:34 +02:00
metrics.py IUM_06 2024-05-04 16:39:48 +02:00
plot.py IUM_06 2024-05-04 16:39:48 +02:00
predict.py IUM_06 2024-05-04 16:39:48 +02:00
train_model.py IUM_05 2024-04-15 12:58:41 +02:00

README.md

Inżynieria Uczenia Maszynowego

464913