Sztuczna Inteligencja 3 sem. WMI UAM
Go to file
Wojciech Medenecki ad0e642964 dataset for project presentation (#35) from wozek_works_in_a_loop into master
Reviewed-on: #35
2023-06-19 12:15:44 +02:00
.vscode drzewo generowane poza main 2023-05-30 18:47:23 +02:00
DecisionTree Read tree from file 2023-05-30 19:09:24 +02:00
NeuralNetwork implementacja sieci neuronowych 2023-06-05 00:45:29 +02:00
__pycache__ cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
images dataset for project presentation 2023-06-19 12:13:57 +02:00
.gitignore adding .gitignore file 2023-05-28 13:33:04 +02:00
Source.gv update 2023-05-29 13:29:04 +02:00
algorytm_genetyczny.py fix in code 2023-06-18 21:16:29 +02:00
drzewo_decyzyjne.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
ekran.py wozek works autonomously and reacts to new orders 2023-06-18 22:47:28 +02:00
etykieta.py aktualizacja cech paczki 2023-05-25 19:59:54 +02:00
grid.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
itemList.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
letter.py implementacja sieci neuronowych 2023-06-05 00:45:29 +02:00
main.py dataset for project presentation 2023-06-19 12:13:57 +02:00
paczka.py implementacja sieci neuronowych 2023-06-05 00:45:29 +02:00
plansza.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
regal.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
training_data.txt drzewo generowane poza main 2023-05-30 18:47:23 +02:00
wozek.py cleaned up code, removed unneccessary methods in wozek 2023-06-18 13:07:05 +02:00
wyszukiwanie.py dodana ikonka skrzynki na listy 2023-05-31 09:25:37 +02:00