Autonomus agent demonstrating the fundamental concepts behind AI.
Go to file
Zofia Lorenc ac6a8771e6 generowanie nastepnikow 2024-04-15 09:36:04 +02:00
src generowanie nastepnikow 2024-04-15 09:36:04 +02:00
.gitignore chore: add '.env' file to gitignore 2024-03-11 01:58:06 +01:00
README.md chore(readme): add instruction on how to start environment 2024-04-10 17:45:00 +02:00

README.md

🚜 Inteligentny Traktor

🛠️ Konfiguracja

Wymagane biblioteki do pobrania:

pip install pygame
pip install python-dotenv
pip install pytholog

Stwórz plik .env w głównym folderze projektu o poniższej treści:

# adjust TILE_SIZE to fit your screen well
TILE_SIZE=64

Uruchom środowisko używając komend:

cd src
python main.py

🧑‍🌾 Członkowie grupy

  • Wojciech Kubicki (483780)
  • Adam Mikołajczak (481890)
  • Zofia Lorenc (481886)
  • Hubert Westerlich (481860)