Repo for all groups for "Paradygmaty programowania"
Updated 2024-06-10 14:43:15 +02:00
Wykłady z uczenia maszynowego
Updated 2024-04-25 12:11:11 +02:00
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Updated 2023-06-21 13:40:09 +02:00
Updated 2023-03-07 20:26:11 +01:00
Materiały do przedmiotu Wizualizacja danych w ramach projektu AITech
Updated 2023-05-05 12:01:18 +02:00
Updated 2021-06-21 16:55:28 +02:00
s452686/Super-Saper
Projekt ze Sztucznej Inteligencji z tematem: automatyczny super
Updated 2021-06-08 23:47:36 +02:00
Updated 2022-06-14 21:51:39 +02:00
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Updated 2024-06-12 07:23:56 +02:00
s464868/Inteligentny_Traktor_Grupa_16
Grupa Traktorholików: - Adam Szpilkowski - Michał Nowak - Jędrzej Rybczyński - Dawid Pylak - Kuba Leśniak
Updated 2022-07-07 13:07:25 +02:00
Materiały do przedmiotu Wizualizacja danych w ramach projektu AITech
Updated 2024-03-21 10:06:12 +01:00
.
Updated 2021-02-10 08:24:12 +01:00
Materiały na przedmiot Systemy Informatyczne
Updated 2024-01-20 14:04:34 +01:00
Repozytorium materiałów do przedmiotów: Przygotowanie do projektu badawczo-rozwojowego (wyykład) oraz Projekt badawczo-rozwojowy (laboratorium)
Updated 2022-06-10 10:32:51 +02:00
Updated 2024-01-08 13:58:09 +01:00
Updated 2022-01-19 11:18:59 +01:00
Updated 2021-10-05 21:48:56 +02:00
Updated 2018-11-07 12:23:49 +01:00
Updated 2022-06-15 12:23:42 +02:00
Updated 2022-09-07 07:21:54 +02:00